Ana Sayfa / Tarih / Anadolu Nedir

Anadolu Nedir

Anadolu Nedir

Anadolu asya kıtasının Güneybatı ucunda yer alan bir yarımadadır Tamamı Türkiyede bulunur Kuzeyinde Karadeniz, batısında Marmara ve Ege denizleri, güneyinde ise akdeniz yer almaktadır Eski Batı kaynaklarında yarımadanın adı Küçük Asya Latince Asia minor, Yunanca Mikra Asia olarak geçer. Ancak bu kullanım günümüzde eskimiş olup daha çok tarihi anlatımlarda yer alır

Anadolu, Asya ve avrupanın birleşim noktasındaki stratejik konumu nedeniyle, tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Yeryüzünün en eski yerleşkelerinden bazıları Cilalı taş Devrinde anadoluda kurulmuştur. Çatalhöyük, Çayönü, Nevali Çori, Hacılar, Göbekli Tepe ve Mersin yerleşkeleri Cilalı Taş Devrinden kalmadır. Truva yerleşkesi de Cilalı Taş Devrinde kurulmuş ve demir Çağına doğru uzanmıştır. Sümer,Asur, Hitit, Yunan, Lidya, Kelt ,Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Osmanlı, gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yüzlerce, dil ve lehçeyi bağrında barındırır.

Hıristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. 11. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından iskân edilmiş ve yönetilmiştir Kökenbilim Anadolu kelimesi, Yunanca Doğu anlamına gelen anatole kelimesinden türemiştir. Bu sözcük, doğmak, yükselmek anlamına gelen Yunanca anatellein fiilinden gelir. Doğu ülkesi anlamına gelen Anatolia ilk kez 7. yüzyılda Doğu Roma imparatorluğunun afyon, Isparta, konya, kayseri ve içel yörelerini kapsayan idari birimi Anatolikon Thema için kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise Anadoli veya anadolu, merkezi ŞablonAmasya olan ve sivas ve Kastamonuyu kapsayan bir eyaletin adıdır. 19. yüzyılda genel anlamda imparatorluğun Asya kıtasında kalan ve Türklerle meskûn olan bölgesini tanımlamak için kullanılmıştır.

Cumhuriyet döneminden önce anadolunun geleneksel doğu sınırı olarak Fırat Nehri kabul edilirken, Cumhuriyetten sonra Türkiyenin Asya kıtasında kalan kısmının tümü aynı coğrafi terime dahil edilmiştir.

anadoluyu türkçe ana ve dolu sözcükleri ile açıklayan görüş, Türkiyede 1930lardan itibaren yaygınlık kazanan milliyetçi tarih anlayışı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Tarihçe Ortaya çıkışı Anadolu toprakları 65 milyon yıl önce yer hareketleri sonucu Tetis denizinden yükselmiştir Tüm iç anadoluda, uzun süre küçük bir iç deniz olarak kalmıştır. tuz Gölü bu iç denizin parçasıdır.

Türklerin anadoluya, girişi anadoluya Türklerin gelişi Büyük Selçuklu imparatorluğu Sultanı Alp Arslanın 1071de yapılan Malazgirt Savaşında Bizans imparatorluğunu yenmesi ile başlamıştır. Bu savaşta Bizans bünyesindeki gayrimüslim Türklerin bir kısmı da paralı asker olarak müslüman olan Selçuklulara karşı savaşmıştır.

Türklerin batı Anadoluya ilerleyişi Haçlı Seferlerinin başlaması ile durdu ve Anadolu Selçuklu Devleti süresince, Anadolu Beylikleri dönemine kadar batı Anadolu Bizans kontrolünde kaldı.

Anadolu Dilleri Anadoluda MÖ 2. ve 1. binyıllarda kullanılan bir grup Hint- avrupa diline Anadolu Dilleri adı verilir. Bu diller arasında en önemlisi ve en iyi tanınanı, MÖ 1600-1100 yılları arasında yazılı belge bırakmış olan Hititçedir Naşşili. Hitit imparatorluğu döneminde, Hititçe ile akraba diller olan Luwice Luwili ve Palaca da konuşulmuştur. Luwicenin yayılım alanı Güney ve Batı Anadolu, Palacanınki ise Kuzeybatı Anadolu kastamonu yöresidir.

Erken antik çağda, Luwiceden türemiş olduğu tahmin edilen Lykia dili, Lysia dili, Karia dili, Pisidia dili, Side dili ve kökenleri yeterince bilinmeyen Paphlagonia dili ile Kappadokia dili kullanılmıştır. Bu dillerin tümü MÖ 1. yüzyıla doğru Yunancanın egemen dil olması üzerine tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

Günümüzde Anadolu Günümüzde Anadoluda yaşayan halkın büyük bir kısmı Türkçe konuşmaktadır. Anadolu Türkçe ile 11. yüzyılda Selçukluların fethi ile tanışmıştır. Buna rağmen çok kültürlü yapısını Selçuklular ve Osmanlılar döneminde devam ettirmiştir. Ayrıca kuzeydoğu Anadoluda Laz, Gürcü ve Hemşinliler bulunur. Yunanca konuşan halkın Rumlar çoğu Birinci dünya Savaşı sonrasındaki mübadelede, Yunanistandaki Türk kökenli halkla değiş-tokuş edilmişlerdir. Bugün Anadoluda yaşayan halkın tamamına yakını Müslümandır

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …