Amper Nedir

Amper Nedir

Elektrikte akım şiddeti birimi. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir kulonluk elektrik yükü geçerse, akım şiddeti bir amper, olur. Akım şiddeti I = Q / t formülüne göre hesaplanır

Q: Elektrik yükü miktarı kulon
t : Zaman saniye
I: Akım şiddeti amper

Elektrik yükü birimi olarak kulon coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 x 10-19 kulondur.Yani 6,28×1018 elektronun yükü 1 kulondur.Bir amperin binde birine miliamper, milyonda birine mikroamper denir.Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 ampere ulaşırken, yüksek frekansla çalışan elektronik devlerelerde akım şiddeti mikroamper mertebesindedir

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …