Ameliyathane Nedir

Ameliyathane Nedir

Bir hastanın ameliyat yapıldığı yer. Bu yerin ameliyat yapan doktorun operatör rahat çalışmasını sağlayacak, hastayı tehlikeye atmayacak ve mikrop girmeyecek şekilde inşa edilmesi ve hergün temizlenmesi gerekir. Hastahanenin diğer bölümlerinden buraya geçişler daima hijyenik sağlığa uygun yollarla temizlendikten sonra yapılmalıdır

Ameliyathanede, kullanılan bir çok uçucu Gaz karışımı, patlayıcı olduğundan burada yapılan hareketler Statik Elektriğin birikmesine ve sonunda ani Elektrik boşalmalarına sebeb olmamalıdır.

Ameliyata hazırlık Hasta, hemşire ve operatör Ameliyathaneye girmeden önce tamamen temizlenir. Özel ve steril eldiven, başlık, ayakkabı, maske ve elbiseler giyerler.

Hasta ameliyat odasına mikrop ve bakteri geçmiyecek şekilde yapılmış kapılardan geçirilerek alınır. Ameliyattan sonra işlemler tersine yapılır. Ameliyatta kullanılan Aletler sterilize edilir. Hastaya yapılan Anestezi bayıltma bazan ameliyathaneye, girmeden önce de uygulanabilir. Bunun psikolojik yönden hastaya olumlu etkisi vardır. Ayrıca anestezinin Ameliyathane dışında yapılması aynı anda anestezi yapılmış başka bir hastanın ameliyatına imkan tanır.

Temiz oda teknolojisi Ameliyat sırasında çevredeki Havada bulunabilecek bakterilerin sebeb olacağı enfeksiyonları önlemek için saf Hava kullanılır. Fakat kalça eklem Ameliyatı gibi derin yaraların enfeksiyonu tam önlenememektedir. Son zamanlarda Ameliyathanenin havasının hepsinin sterilize olarak temin edilmesi sağlanabilmiştir. Bu teknolojiye ilaveten Ameliyathane, Cam bölmelerle ayrılarak, operatör haricindeki kişilerin mümkün mertebe uzakta kalması sağlanır. Sterilize hava yukarıdan ameliyat Masası üzerine üflenir oradan aşağıya doğru ve kenarlardan yukarıya doğru emilmek suretiyle tekrar dışarı atılır. Ameliyathanede insan vücudu da Havayı kirletir. Bu bakımdan vücut iyice maskelenmelidir.

Bakım odası Ameliyattan hemen sonra hasta, temiz ve uygun hararet ve nemde Havası olan yoğun bakım odasına alınır. Her türlü enfeksiyona karşı hasta burada birkaç Gün kalır. Bilhassa yanma hadiselerinde yara açık kalacağı için böyle bir oda zaruridir. Bu odalardan emilen hava filitrelenerek, enfeksiyonun, hastanenin diğer bölümlerine geçişi önlenir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …