Amaç Nedir

Amaç Nedir? Amaç Nasıl Yazılır? Amaç Nedir Kısaca?

Amaç Nedir? Amaç Ulaşmak istenilen sonuç, maksat “Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.” Gaye “Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır.”- Anayasa. Hedef” Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.”Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.amaç hayattır diyorlar. hayat ahiret korkusu diyorlar. ahirete inanlar dürüst,doğru ve sadık yaşarlarmış. Benim için ahiret önemli değil ben yaşam sonrası esas sınav için yaşamı onurum, ben kendi ruhum için yaşıyorum, Ben kendi onurum benliğim ve erdemlerimin gereği için dürüst, doğru ve sadığım.

Amaç Nedir?

Amaç NedirAmaç; hayatın gayesi, dünyaya geliş nedeni, ilerisi için hayaller ve hedefler olarak tanımlanabilir. Amaç sadece dünyevi istekler için ise o zaman pek anlam ifade etmeyebilir. amaç hem dünya hemde ahiret için olduğunda gerçek amaç olabilir. o zaman insan daha doğru ve dürüst olabilir. kimseyi incitmez, kırmaz. amaç inanca uygun olmalıdır. inançtan saparsa, insanlık ta kaybolur.

Sözlükte “Amaç” Ne Demek?

1. Erişilmek istenen sonuç, erek, gaye, maksat.

Amacın Cümle İçinde Kullanımı

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.
– Anayasa

Amaç Kelimesinin İngilizcesi Nedir?

n. goal, aim, target, ideal, intention, bourn, cause, destination, idea, intent, mission, object, objective, point, purpose, scope, sense, wherefore

Amaç Ne Demek?

Amaç demek, gaye, maksat, emel, elde edilmesi ve ulaşılması beklenen hedef manalarında kullanılır. Dilimize sonradan yerleşmiştir. Dilimizde gaye olarak kullanılırken bu kelimenin yerini amaç almıştır. Çok yaygın olmasa da saban demiri anlamına da gelir.

Amaç demek, istenilen sonuçlara ulaşmak olduğu gibi, yapılacak işlerin sonuçlarını beynimizde önceden planlaması amaca en güzel örnek olabilir. İnsanoğlunun yaptığı her iş mutlaka bir amaca yöneliktir. Yaşamı boyunca çalışması, tatili yemesi ya da yapılacak her türlü faaliyetler bir zihninde belirlemiş olduğu bir amaç doğrultusunda olmaktadır. Mesela karnımı acıktı? Mutfak ya da bir lokantaya gitmeyi hedeflemesi zihninde yer edinilen hedefe yani amacına götürmektedir. Bu gibi örnekleri sıralamakla bitiremeyiz.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …