Allerji Tanısı Nedir

Allerji Tanısı Nedir

Allerjik kişilerin özel olarak hangi allerjene karşı reaksiyon verdiğini tespit etmek amacıyla yapılan testlerdir. Allerjik hastalıkların tanısında kullanılan çeşitli allerji testleri vardır. Bunların bir kısmı serumda (kan tetkiki), bir kısmı da doğrudan hastanın vücudunda uygulanır. Allerji testi yaptırmanın amacı, kişide allerjik hastalığa yol açan özgül allerjenin belirlenmesi ve hastalık belirtilerinin daha etkin bir şekilde kontrol altına alınmasıdır. Bir kişide bir ya da daha fazla sayıda allerjene karşı duyarlılık söz konusu olabilir.

Epidermal Test (Prick test)
Allerjik rinit, astım, gıda allerjisi ve arı alerjisi, ilaç allerjisi gibi hastalıkların tanısında kullanılır. Hastaya ağrı ya da acı vermeyen, kısa sürede neticelenen bir testtir. Bu test uygulanmadan en az 7 gün öncesinde allerji ile ilgili “hap” şeklinde ilaçların (antihistaminikler) bırakılması gereklidir. ilaçların kullanılmaya devam edilmesi test sonuçlarını yanıltabilir.

Prick testinde hastanın önkolunun iç yüzeyine küçük iğnelerle allerjenler damlatılır. Uygulamadan 15 dakika sonra hastada hangi allerjenlerin deride kızarıklık ve kabarıklığa neden olduğuna bakılarak sonuç yorumlanır.

Intradermal Test (Deri içi)
Bu testte allerjenler bir şırıngayla deri içine uygulanır. Prick teste göre daha hassas bir yöntemdir ve Prick testin sonuç vermediği hastalarda uygulanır.

Kan Testi (RAST)
Genellikle cilt testlerinin uygulanamadığı hastalarda tercih edilir. Sonuçları deri testleri kadar hızlı çıkmaz ve daha pahalı bir tetkiktir.

Kimler Test Olabilir
Yetişkin ya da çocuk her yaştan allerji hastasına testler uygulanabilir. Her hastada allerjinin şiddeti ve allerjen farklı olduğundan allerji immünoloji uzmanı tarafından en uygun yöntem seçilir. Anafilaksi, astım, konjonktüvit, dermatit, ilaç, besin allerjileri, böcek allerjileri, allerjik nezle, sinüzit, ürtiker ve anjioödem hastalarına allerji testi uygulanabilir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …