Allerji Sözlüğü

Allerji Sözlüğü

Allerjen Çevremizde bulunan ve vücudumuzda allerjik yanıt oluşturan maddelere “allerjen” denir. Allerjenler vücudumuza solunum, sindirim, enjeksiyon yani iğne batırılması veya cilde temas ile alınabilmekte ve allerjik tepkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedirler. Solunum yolu ile alınan alerjenler ev içi ve ev dışı ortamlarda bulunurlar. Ev içi allerjenlere en iyi örnek “ev tozu akarları” ve nemli ortamlarda üremiş olan “küf mantarları”dır. Ev dışı allerjenlere en iyi örnek ise “polenler”dir.

Allerji testi
Allerjik kişilerin özel olarak hangi allerjene karşı reaksiyon verdiğini tespit etmek amacıyla yapılan testlerdir. Allerjik hastalıkların tanısında kullanılan çeşitli allerji testleri vardır. Bunların en sık başvurulan ve en güvenilir olanı cilt testleri olup daha az oranda hastadan kan alınarak da allerji testleri yapılır.

Allerjik konjonktüvit
Göz küresinin şeffaf, en dış tabakası olan konjonktivanın allerjik nedenli iltihabıdır. Gözde kızarıklık, yanma, sulanma, kaşıntı ve batma hissi eşlik eder.

Anaflaksi
Anafilaksi vücutta yaygın ve ciddi bir allerjik reaksiyondur. Allerjenle teması takip eden dakikalar içinde aniden gelişir. Nefes almada zorluk, bilinç kaybı hatta ölümle sonuçlanabilir. Anafilaksi acil tedavi gerektiren bir durumdur. Sonrasında ise bir allerji immünoloji uzmanının takibi gerekir. Anafilaksi belli maddelere karşı şiddetli allerjisi olan bazı kişilerde, o maddeyle temas sonrası gelişir. Anafilaksiye en sık neden olan maddeler besinler, ilaçlar ve böcek sokmalarıdır.

Antihistaminik
Histamin, insanlarda allerjik yanıtın gelişmesinde önemli bir rolü olan bir aracı maddedir. Antihistaminikler, histamini bloke ederek allerjik yanıtı kontrol altına alan ya da gelişmesini engelleyen ilaçların genel adıdır.

Astım
Astım, solunum yollarının ataklarla seyreden kronik bir hastalığıdır. Astımda solunum yollarının şişmesi, solunum yolunu çevreleyen kasların kasılması ve sekresyonlardan oluşan tıkaçlar nedeniyle havanın akciğerlere girip çıkması engellenir.

Atopi
Çevresel allerjenlere allerjik yanıt vermeye ve bu yolla çeşitli allerjik hastalıklara yakalanmaya genetik olarak yatkın olma durumudur.

Atopik dermatit
Atopik dermatit döküntü ve kaşıntıya neden olan kronik ve alevlenmelerle seyreden bir deri hastalığıdır. Genellikle ailesinde astım, allerjik rinit gibi atopi (allerji) öyküsü bulunan kişilerde görülür.

Egzema
Erken dönemde deride kızarıklık, kaşıntılı küçük kabarıklıklarla, uzun dönemde cildin kuruma, çatlama ve sertleşmesi ile seyreden cilt rahatsızlığıdır.

Ev tozu akarı
Ev tozu içinde yaşayan, gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Akarların dışkıları, ev tozuyla birlikte yayılır ve allerjik yanıta neden olur. Tüylü halılar, yün yatak, yorgan ve yastıklar, pelüş oyuncaklar bunları bol miktarda içeren yüzeyler olduğundan ev tozu akarına allerjik kişilerin yaşadıkları ortamlardan uzaklaştırılmaları istenir.

Polen
Bitkilerin üreme zincirinde görevli olan tozudur. Polen taneleri genellikle mikroskobik boyutlardadır. Polen tozu binlerce polen tanesi içerir.

Ürtiker
Kurdeşen olarak da adlandırılan, etrafı kızarık ortası soluk, yüzeysel ve kaşıntılı cilt döküntüleridir. Döküntü birden başlar. Kaşıntılı, ciltten kabarık, 2 milimetreden, 30 santimetreye ulaşabilen değişik boyutlarda ve şekillerde döküntüler söz konusudur

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …