Alkoliğin Genel Özellikleri

Alkoliğin Genel Özellikleri

Artık alkoliklerin kentin kirli sokaklarında sarhoş dolaşan, giyimine ve bakımına özen göstermeyen insanlar olduğunu ve varsayılan bu özellikleri nedeniyle kolayca tanınabileceğini düşünmüyoruz. Alkolizm konusunda kazanılan deneyimler, bu sorunun sosyal ya da ekonomik durumla bir ilişkisinin olmadığını gösterdi. Genç veya yaşlı, erkek veya kadın zengin veya yoksul ve her ırktan insan alkolik olabilir. Yaşamları başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarıyla dolu olanlar kadar, mutlu insanlar da alkolik olabilirler. Aynca alkoliklerin birçoğu toplumda saygı gören insanlardır, dostları ve iş arkadaşları arasında yıllarca sağlıklı ve normal biri gibi yaşarlar.

Alkolizmden kaynaklanan bitmiş bir evlilik veya kaybedilmiş bir iş gibi sorunlar alkolikler tarafından “talihsizlik, başkalarının yüzünden olan bir durum veya karakterlerine ilişkin bir sorun” olarak görülür.

Yüzyıllarca alkolikler iradesiz insanlar olarak görüldü ve alkol alışkanlıklarını yalnızca kendi iradeleriyle altedebilecekleri düşünüldü. Karakterleri yeterince güçlü olmadığından kimsenin onlar için yapabileceği bir şey yoktu.

Bu bakış açısı artık değişmiştir. Amerikan Tıp Birliği 1950 lerden bu yana alkolizmi bir hastalık olarak sınıflamaktadır. Amerikan Ulusal Alkolizm Konseyi gibi diğer kuruluşlar da toplumda yaygın olan alkolizm anlayışını değiştirmek için uğraşmaktadırlar.

Alkoliklerin hasta oldukları bir gerçektir. Toplumdan gördükleri tepki onların da kendilerini zayıf iradeli insanlar olarak kabul etmelerine neden olmaktadır ki bu alkolizmin tedavisinde önemli bir engel oluşturmaktadır.

Arkadaşınızın veya sevdiğiniz birinin alkolik olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Çoğu kez bunu anlamak zor değildir ancak alışkanlığın erken dönemi gözden kaçabilir. Alkol alışkanlığı veya alkolizmin bazı göstergeleri vardır.

Alkol Takıntısı
Alkol bağımlıları içki içebilecekleri zamanı sabırsızlıkla beklerler. Sosyal etkinliklerini alkolün bulunup bulunmamasına göre seçerler ve durmadan içkiden sözederler. Alkolsüz kalmamak için işyerlerinde ve arabalarında içki stoklarlar.

Şikayetleri Geçirmek için Alkol Kullanımı
Alkol bağımlıları alkolü genellikle ağrılarını geçirmek, gevşemek ve uyumak için bir ilaç gibi kulladırlar

Dayanıklılık Artışı
Alkolikler alkole arasıra içenlerden daha dayanıklı olurlar. Dayanıklığın artması, beynin daha yüksek alkol düzeylerine uyum sağlama yeteneğine bağlıdır.

Kontrol Kaybı
Alkol bağımlıları her zaman planladıklarından daha çok içerler. Bir tek kadeh içmek için girdikleri yerde bütün gece kalabilirler. Bu kişiler istemeden zehirlenme aşamasına gelebilirler.

Tek Başına içme
Alkol bağımlıları için grup içinde içmek değil, alkolün kendisi önemlidir. Tek başına içmek alkol bağımlılığının önemli bir göstergesidir.

Sık ve Aşırı Miktarda içmek
içki bardağını kafaya dikmek, duble içki ısmarlamak, kendini iyi hissetmek için zehirlenecek kadar içmek alkol bağımlılığının göstergeleridir.

içki içmek için Bahaneler Yaratmak
Alkolikler içmelerini makul göstermek amacıyla çeşitli bahaneler yaratırlar. Herşey onlar için bir içme gerekçesidir.

Geçici Bellek Kaybı
Alkoliklerde geçici bellek kayıpları görülebilir. Daha sonra da hatırlamadıkları bu dönemlerde neler olduğu üzerine huzursuzluk, kaygı ve suçluluk duyarlar.

inkar
inkar, alkoliklerin bir alkol sorunu olduğu gerçeğinden kaçmak için kullandıkları bir savunma mekanizmasıdır, tnkar, tedavi için önemli bir engeldir ve bu kadar çok alkoliğin yularca yardım istemeden alkol içmeyi sürdürmesinin nedenlerinden biridir.

Alkolikler başlangıçta alkol içmelerinin kendilerinde ve ailelerinde yarattığı zararları göremezler. Sonuçlar açıkça ortada olsa bile, yaşamlarındaki yıkımın alkol dışı nedenlere bağlı olduğuna inanır ve özgür olduklarını, alkolün yaşamlarına hükmetmediğini iddia ederler.

Alkolün olası belirtilerini tanımak ve tedavinin ayrıntılarını öğrenmek için en iyi kaynak alkoliklerin katıldığı toplantılardır. Ayrıca alkoliklerin ve onları tedavi edenlerin bu konuda yazdıkları da yararlıdır

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …