Ali Rıza Artunkal Hayatı

Ali Rıza Artunkal Hayatı

1881 de filibede doğdu. 1904 te harp okulundan mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. 8 3üncü alay 16ncı bölük komutanlığında 2 nci ordu, kırkkilise kolordusu, 4üncü ve 1inci kolordu kurmaylıklarında bulundu, 1911de kurmay sınıfına geçirildi. kolordu kurmaylığında iken balkan harbine katıldı. 1916da binbaşılığa yükseltildi. 5inci ordu menzil müfettişliği kurmay başkanlığı, ikinci bulgar ordusu ile irtibat subaylığı, yıldırım orduları baş menzil müfettişliği kurmay başkanlığı, çanakkale grubu kurmay başkanlığı, ordu şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1921 de istanbul dan ineboluya gelerek milli orduya katıldı

garp cephesi menzil müfettişliği kurmay başkanlığı, garbi anadolu menzil müfettişliği kurmay başkanlığı yaptı ve 15 ekim 1921 de yarbaylığa yükseltildi. 1926da albay oldu. akşehir mıntıka müfettişliği vekaletinde, 2nci ordu kurmay başkanlığı, piyade tugay komutanlığı, kolordu kurmay başkanlığı, tümen komutan vekilliği, tümen komutanlığı, hava dairesi ve harbiye dairesi başkanlıklarında bulundu. 1930 da tuğgeneral oldu ve 4 1inci, 16 ncı, 4 üncü tümen ve çanakkale müstahkem mevki kumandanlıkları yaptı. 1939da korgeneralliğe yükseltildi. 8inci kolordu kumandanlığına getirildi. 16 ekim 1941de emekliye ayrıldı.

vı, vıı, ve vıı. dönemlerde manisa milletvekili seçildi. 12 kasım 1941 den 7 temmuz 1946 tarihine kadar ıı. saydam, ı. saraçoğlu ve ıı. saraçoğlu hükümetlerinde üç defa milli müdafaa vekilliğinde bulundu

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …