Alerjiye Neden Olan Madde

Alerjiye Neden Olan Madde

Histamin insan ve hayvan hücrelerinin çoğunda bulunan ve çeşitli nedenlerle hücre dışına çıktığında, allerji denilen reaksi­yonlara sebebiyet veren bir maddedir. Levvis bu yüzyılın başında histamin ile hay­vanlarda yaptığı deneylerde injeksiyon ye­rinde deride kırmızı bir nokta, etrafında geniş kırmızı bir bölge ve onun da etra­fında geniş ödem şeklinde bir şişliğin mey­dana geldiğine üçlü cevap dikkat etmişti. Ayrıca histamini daha yüksek dozda ko­bay ve tavşanlara zerkettiğinde doku harabiyetini andırır şekilde bir şok meydana geldiğini görmüştü

Hücre yıkımının özel­likle akciğerler ve deride histamin yapımı­nı artırdığı ve antijen-antikor reaksiyonunu başlattığı kabul edilmişti Genel doku hasa­rı yapan maddeler Tripsin, pepton, yılan veya arı zehiri, deterjanlar büyük mole­küllü maddeler beygir serumu, dekstran, endotoksinler ve bezi ilaçlar Epinefrin, morfin, kodein, tubakürarin vb. histamini açığa çıkarır ve alerjik reaksiyonlara sebep olurlar

Daha sonra yapılan araştırmalar histami­nin hem lokal bir hormon gibi tesir ettiği­ni, kan basıncını düşürdüğü, hem de sinir sistemindeki iletide rol aldığını neurc transmitter ve bazı reseptörleri Hl ve H2 reseptörleri etkilediğini göstermiştir. Böylece örneğin H2 reseptörleri aracılığıy­la mide salgısının artması, kalbin hızlan­ması, kaşıntı gibi histamine bağlı etkiler bazı ilaçlarla ortadan kaldırılabilmektedir. Histaminin etkilerini önleyen maddelere antihistaminik adı verilir. Antihistaminikler bu reaksiyonları tedavi etmekten çok, or­taya çıkışını önlerler. Ağır alerji ve anaflaktik şok gibi durum­larda hastaya derhal adrenalin ve kortizon gibi ilaçlar zerkedilir.Daha sonra tedaviye çok sayıdaki antihistaminik ilaçlardan biri ile devam edilebilir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …