Akar Nedir

Akar Nedir

islam hukukunda genellikle gelir getiren taşinmaz mallar için kullanılan bir terim Arazi, ev, dükkan, tarla, bağ, bostan vb. gayr-i menkül mallari kapsar. Buna göre akar, hem gayr-i menkül hem de arazi anlaminda kullanilmaktadir. Arazi üzerindeki ağaçlar ve binalar iki yönden değerlendirilmiştir. Bu gibi ev ve ağaçlar tek başlarina menkül, üzerinde bulunduklari arazi ile birlikte ise gayr-i menkül olarak kabul edilmiştir

islam, hukukunda gayr-i menkül ile menkül malların satışları arasında bir fark gözetilmemiştir. Taşinir bir mal ve eşya nasil satilir ve yeni sahibine nasil intikal ediyorsa akarlar da ayni şekilde mülkiyet değiştirebilmektedir. Hepsindeki genel şart, icab ve kabulün meydana gelmesiyle satişin gerçekleşebileceğidir.

Gayr-i menkülün satişinda bedelin kabziyla sattim veya teslim ettim demekle satiş akdi tamamlanir. Herhangi bir tescil ve tapulamaya, aradaki güven ve toplumun sağlam yapisindan dolayi gerek görülmemiştir. Ancak böyle bir tescilin şu faydalari vardir:

Akar üzerinde yapilacak tasarruflarda hileye ve sahte muamelelere meydan verilmemesi Belli bir zaman geçip tescili yapilmamiş gayr-i menküllerde davanin reddine sebep teşkil etmesi.

Vakif akarlari da iki bölümde incelenebilir Vakfedildikten sonra icariyla değil de bizzat kendisinden yararlanilan akarlar Cami, okul, kütüphane, çeşme gibi yerler. Bunlara Müessesat-i Hayriyye adi verilir.

Vakfedildikten sonra kiraya verilerek vakfin şartlarina uygun bir şekilde gelirlerinin harcandiği akarlar, Bunlara da Akarat -i Mevkufe adi verilmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …