Akalar Nedir

Akalar Nedir

M.Ö. ikinci bin yılında Mezopotamyada yaşayan en eski kavimlerden. Homerosun destanlarında Akaların ismi Akhariler olarak geçmektedir. Akalar, en çok M.Ö. 1600 yılından sonra siyasi ve medeni alanlarda bir varlık gösterebilmişlerdir. Tepelere yaptıkları surlu şatolarda kral ve beyler otururlardı. En mühim yerleşim merkezleri Peleponnesosdaki Agroliste olup bunlardan özellikle Mykenai meşhurdur. Akaların M.Ö. 1400 yıllarında çok kuvvetlendikleri görülmüştür

Bu zamanda Girit, Sisam, Rodos, Kıbrıs ve Anadoluya kadar gelmişler, Çanakkale Boğazına sefer yaparak Troyayı yıkmışlardır. Akaların, kurduğu devletler M.Ö. 1180 tarihine doğru başlayan Dorlar göçü ile son bulmuştur.

Mykenai kültürü denen Akaların kültürü, M.Ö. 1600 yılından sonra etkili olmuştur. Önceleri Girit kültürü etkisi altında kalan bu kültürün en önemli karakteristik yönü, kuyu ve kubbe mezarlarıdır. Yine aynı şekilde Girit kültürü etkisi altında kalan bir yazı sistemleri de vardır ancak, bu yazı henüz okunamamıştır. Akalar M.Ö. 1400de Giriti aldıktan sonra, kendi memleketleri olan Hellası kültür merkezi haline getirdiler. Akaların kültürü Egeye de yayılmış, fakat Dorlar göçünden sonra tamamen kaybolmuştur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …