Ahlak Nedir

Ahlak Nedir

Ahlak Ne Demektir? Ahlak Nedir Kısaca? Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir? Ahlak Hakkında Bilgi? Ahlak Hakkında Kısa Bilgi?

Ahlak Ne Demek, Ahlak insanda olması gereken bir takım güzel huylardı Ahlak, terbiye yoluyla, islam eğitimi ile kazanılır Güler yüzlü olmak, temiz olmak, merhametli olmak, tevazulu olmak, affetmek, susmak, doğru konuşmak, sabr etmek, güzel ahlaktan bazılarıdır Ahlaki vazifelerimizin ilki Allaha karşı olanı dır. Allahın ismini hürmetle anmak, onun sevgisini kalbe yerleştirmek, ona isteyerek ibadet etmek ahlaki, vazifelerimizdendir Sonra Peygamberimize karşı olan ahlak vazifemizdir. 0 hürmete en layık olandır.

Onun getirdiklerini kabul etmek, ona hürmet etmek, adı anıldığı vakit Sallallahu aleyhi vesellem demek, o ne söylemişse tereddütsüz kabul etmek ahlaki vazifelerimizdendir Sonra kitabımız olan Kuranı Kerime karşı hürmet etmek, o okununca sessizce dinlemek, onda emr edileni yapıp nehy edilenden uzaklaşmak ahlaki vazifelerimizdendir Bedenin ve ruhun terbiyesi islamda beden terbiyesinin yeri çok önemlidir. insanın dünya ve ahiret işlerini tam olarak yapabilmesi için önce sağlığına ve sıhhatine dikkat etmesi gerekirYemesine içmesine, uykusuna, dış görünümü ne, temizliğine, hastalanınca tedavisine dikkat et mek her insanın görevidir.

ruh terbiyesi Ruh Allahtan gelmiştir ve yine Allaha döne cektir. insanı meleklerden daha üstün yapan hayvanlardan daha aşağı kılan, insanı iyi ya da kötü yapan hep ruhtur. Bunun için ruhun sağlığı ve terbiyesi çok önemlidirRuhun sağlığı kuvvetli imanla, ibadetle beslenmesiyle, kötü huylardan arınmasıyla, takva yolunda yürümesiyle gerçekleşir Ruh hastalıkların en felaketi kötü huylar ve dünya sevgisidir. insanın kötü ahlaklardan korun ması, dünya sevgisinden arınması, zikirle meşgul olması, ruhi hastalıkları def eder.

Aile Vazifeleri

Aile her insanın mensup olduğu ufak topluluktur. Aileyi karı, koca, ana, baba, çocuklar ve akrabalar teşkil ederBütün güzelliklerin kaynağı ailedir. insan büyüklerini saymayı, küçüklerini sevmeyi, bütün insanlarla iyi geçinmeyi, Allahına ve peygamberine karşı olan vazifesini ailesinden öğrenir. O bakımdan Ailede verilen terbiyenin tesiri çok büyüktür Çocukların ana babalarına karşı vazifeleri Anasına, babasına sözü ile, malı ile iyilikte bulunmak, anaya, babaya öf bile dememek, onla ra karşı kaba ve sert söz kullanmamak, çağırdıkları vakit hemen gelmek, yanlarında yüksek sesle konuşmamak, çocukların ana babalarına karşı vazifeleridir Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri Her şeyden önce aralarında samimi bir sevgi ve saygı olmalıdır

Evlenmiş olan bir erkek evine karşı olan vazi felerini bilmeli, yuvasının sağlamlaştırmak için çalışmalıdır Erkek, evin dış işlerini düşünmeli ve her türlü ihtiyaçları karşılamalıdırErkeğin karısına din konusunda bir eksiği var sa öğretmesidirKoca, karısına karşı daima nazik ve yumuşak muamelede bulunmalıdır kadın, kocasına sevgi ve saygıyla bağlanmalı, ev idaresine ve çocukların terbiyesine dikkat etmelidir Kadın kocasının kazandıklarını israf etmemelidir. Kocasına itaat eden müslüman kadının gide ceği yer cennettir Kocasının istemediği kişileri eve almamalıdır izinsiz ve lüzumsuz şekilde evden dışarı çıkmamalıdır

Akraba Hakları

Akrabalar ailemizini bir parçasıdır. Onlara karşı yapılıcak görevlerimiz şunlardırOnlara sevgi ve saygı göndermek, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, onları unutmamak, hallerini ve hatırlarını sormak vazifemizdir

Komşu Hakkı

Komşular akrabalardan sonra bize en yakın olan kişilerdir. Dinimiz bize komşularımızla iyi geçinmeyi, gerek elimizle gerekse dilimizle onları

incitmemeyi emr etmiştir. Komşusunu inci tenler, onların dertleriyle ilgilenmeyenler, hasta olduklarında arayıp sormayanlar gerçek mümin sayılmazlar islam, Ahlakıyla ahlaklanmış bir müslümanın sıfatları

Allahın birliğine, onun meleklerine, peygamberlerine ve onlara vermiş olduğu kitablara, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere inanmak dil ile ikrar kalbi ile tasdik etmek

Hazreti Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, yetimlere ve fakirlere yardım etmek

Herhâlukârda Allaha güvenmek, ve ondan asla ümidi kesmemek Anaya babaya itaat etmek Emanete hiyanetlik etmemek Verdiği sözde durmak Temiz olmak

Dinen yasak olan şeylerden kaçınmak Yalan söylememek, yalan yere yemin etme mek Kibrilenmemek, kimeye karşı büyüklenmemek Allah için sevmek ve Allah, için buğz etmek

En büyük gayesi hakiki bir müslüman olmaya çalışmak ve insanlara güzel örnek olmak

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …