Aden Körfezi

Aden Körfezi

Birleşik Yemen Cumhuriyetinin liman şehri olan Adenin üzerinde bulunduğu körfez. Aden Körfezi, ticari, askeri ve strateji bakımından çok önemlidir Aden Körfezi Roma, Eski Yunan, Pers ve nihayet islam devletinin hakimiyetine girmiştir. Bir ara Portekizliler, bir süre Osmanlı Devleti Adene hakim olmuşlar, 1839 yılında ingilizler ele geçirmişlerdir

ingilizler, Adeni, Yemene 1968 de vermişler ve Yemen iç savaş ile Kuzey ve Güney olarak bölününce de Adene Güney Yemen sahib olmuştur. Güney Yemende komünist rejim kurulması ile Ruslar Adene yerleşmişler ve körfezde çok sayıda asker ve silaha sahib olmuşlardır.

Güney Yemende sosyalistlerin birbirleriyle 1986 da çatışmaya başlamaları üzerine, bir çok halk Kuzey Yemene sığındı. Sovyetlerdeki gelişme ve değişmeler Güney Yemene de sirayet etti. 22 Mayıs 1990 Kuzey ve Güney Yemenin birleşmesi üzerine Aden Körfezi, Birleşik Yemen Cumhuriyetinin kontrolü altına girdi.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …