Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Vikikaynak'ta, adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun ile ilgili metin bulabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümeti olan ve eylül 2007 itibariyle iş başında bulunan hükûmetin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'dir

Görevleri Adalet Bakanlığının görevleri, 29 mart 1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığı, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır.Buna göre Adalet Bakanlığının, görevleri

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek, Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek Türk ticaret kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek, Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek, Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,

ilgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek, icra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir