Açı Nedir

Açı Nedir

Açı Ne Demek? Açı Nedir Kısaca? Açı Ne Demektir? Açı Hakkında?

Açı Nedir, Açı Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının meydana getirdiği noktalar kümesi. O noktasına açının tepesi, Ox ve Oy yarıdoğrularına ise açının, kolları denir. Açının gösterilişi tepe noktası ortada, kolları iki kenarda olmak suretiyle veya sadece tepe noktası yazılarak gösterilir. Ayrıca üzerine açı olduğunu belirtmek üzere ^ işareti konur. Mesela x‘y, ‘ gibi. Açılar genel olarak konveks ve konkav açı, olmak üzere iki bölüme ayrılırlar

Konveks Açı

Bir düzlem bölge içerisindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası, tamamen bu bölge içerisinde kalıyorsa böyle bölgelere konveks bölge, böyle bölge meydana getiren açılara da konveks açı denir.

Konkav Açı

Bir düzlem bölge içerisindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası tamamen bu bölge içerisinde kalmıyorsa, yani doğru parçası bir başka bölgede de bulunuyorsa, böyle bölgelere konkav bölge, böyle bölge meydana getiren açılara, da konkav açı denir.

Açı Ölçü Birimleri

Dört çeşit açı ölçü birimi vardır. Bunlar Derece °, Grad g, Radyan rad ve Milyemdir.

Derece

Bir çemberin 1/360ına bir derecelik yay, bu yayı gören merkez açıya 1 derecelik açı denir. 1° şeklinde gösterilir. Derecenin 1/60ına dakika, dakinanın 1/60ına da saniye denir. Sırayla 1 ve 1şeklinde gösterilir 1° = 60 = 3600

Grad

Bir çemberin 1/400üne bir gradlık yay ve bu yayı gören merkez açıya, bir gradlık açı denir. 1g şeklinde gösterilir. Gradın 1/10una desigrad, desigradın 1/10una santigrad, santigradın 1/10una da miligrad denir ve aşağıdaki şekilde yazılır. 1g= 10dg = 100cg = 1000mg

Radyan

Bir çemberin, yarıçap uzunluğundaki yayına bir radyanlık yay ve bu yayı gören merkez açıya bir radyanlık açı denir. Radyanın askatları yoktur.

Milyem

Bir çemberin 1/6400üne karşılık gelen yaya bir milyemlik yay ve bu yayı gören merkez açıya bir milyemlik açı denir. m/ şeklinde gösterilir. Milyemin askatları yoktur. Bu açı ölçü birimi sadece topçuluk ve radar sistemleri gibi askeri gayeler için kullanılır. Bunun haricindeki mühendislik ve okullardaki matematik geometri derslerinde kullanılmaz.

Açı ölçülerinin birbirine çevrilmesi

  • 360° = 400g = 2p rad = 6400 m/
    180° = 200g = p rad = 3200 m/
    Açılar durumlarına göre özel isimler alırlar.

Tam Açı

Bir ışının başlangıç noktası etrafında tekrar başlangıç konumuna gelinceye kadar döndürülmesi neticesinde meydana gelen açı. Ölçüsü 360° veya 400g veya 2p raddır.

Doğru Açı

Aynı doğrultuda ve O noktasına göre farklı yönlerde bulunan iki ışının meydana getirdiği açı. Ölçüsü 180° veya 200g veya p raddır.

Dik açı Ölçüsü doğru açının yarısına eşit olan açı. Ölçüsü 90° veya 100g veya p/2 raddır. Dik olduğunu belirtmek için açının köşesine, içerisinde nokta bulunan kare çizilir.

Dar açı Dik açıdan daha küçük olan açı. Geniş açı Dik açıdan daha büyük olan açı. Komşu açı Tepe noktası ve bir kolu ortak olan açılardır.

Tümler açı Bir dar açıyı dik açıya tamamlayan açı. Bütünler açı Bir açıyı doğru açıya tamamlayan açı.Ters açılar Tepe noktası ortak ve kolları birbirinin uzantısı olan açılardır. Her iki açı aynı ölçüye

sahiptir yani birbirine eşittir. Yöndeş açılar Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği ve paralel doğruların ve paralel doğruları kesen doğrunun da aynı tarafında bulunan açılardır. Birbirlerine eşittirler.

iç ters açılar, Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların iç kısmında ve paralel doğruları kesen doğrunun ters yönlerinde kalan açılardır. Birbirine eşittirler.

Dış ters açılar Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların dışında ve paralel doğruları kesen doğrunun ters yönlerinde bulunan açılar. Birbirine eşittir.

Karşı durumlu açılar Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların iç kısmında ve paralel doğruları kesen doğrunun aynı yönünde kalan açılardır. Bu açılar birbirinin bütünleyeni durumundadır.

Yan durumlu açılar Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların birinin iç, diğerinin dış kısmında ve paralel doğruları kesen doğrunun ters yönünde kalan açılar. Bu açılar birbirinin bütünleyeni durumundadır.

Merkez açı Tepesi, bir dairenin merkezi ve kolları, dairenin yarıçapları olan açı. Çevre açı Tepesi, bir çember üzerinde bulunan ve kolları kiriş olan açı. Kiriş-teğet açı Bir çembere ait herhangi bir noktadan geçen teğet ve kirişin meydana getirdiği açı. Açı ortay Bir açının, tepesinden geçen ve açıyı iki eşit parçaya ayıran yarıdoğru

Ayrıca kontrol et

Lami Teoremi Nedir

Lami Teoremi Nedir kuvvetlerin dengede olması halini formüle eden, bir statik teoremi. Bir cisme, üç …