Abbas Hilmi

Abbas Hilmi

Mısır valilerinden. Babası Ahmed Tosun Paşadır. Vehhabiler üzerine sefer yapıp, onların fitne hareketlerine mani olmak için vazifelendirilen Mehmed Ali Paşanın çok sevdiği torunudur. 1813 H.1228te Ciddede doğdu. Mısırda yetişti Abbas Hilmi, amcası ibrahim Paşanın 1848 senesinde vefatı üzerine Mısır valiliğine tayin edildi. Bu

sırada Osmanlılarda Tanzimat devri başlatılmış ve Mısırda da Avrupanın tesiri ile bir takım reformlar yapılmaya başlanmış, Avrupai tarzda bazı müesseseler açılmıştı. Avrupalıların menfaatlerine olan işlere, Abbas Hilmi karşı çıktı. Reformlara uyularak açılan bu neviden bir takım kuruluşları kapattı. Bu kuruluşlarda misyoner gibi faaliyet gösteren pekçok Avrupalı danışman ve eğitimciyi vazifelerinden

aldı. Devrin alimlerinden Tahtaviyi 1850 senesinde Hartuma gönderip, bir medrese açmasını istedi Diğer taraftan masrafları kontrol altına aldığı gibi, vergilerde indirim yaparak halkın iktisadi durumunu oldukça iyi bir hale getirdi. Kahirede bir harp okulu kurdu. Tanzimatın Mısırda uygulanması konusunda Osmanlı Devleti ile ortaya çıkan meseleleri çözmek üzere Fuad Efendi Paşa Mısıra gönderildi. Fuad Efendi bu hususta bazı düzenlemeler yaptı ve şikayet konusu meseleleri halletti. Bu zamanda bir ingiliz şirketi, Kahire ile iskenderiye arasında

demiryolu inşaatına başladı ve 1853 te tamamladı. Böylece ingilizler, kısa yoldan Mısır içlerine ulaşma fırsatını da elde ettiler Abbas Hilmi, dedesi Mehmed Ali Paşaya verilen fermanı değiştirerek, valiliğe, ailenin en yaşlısının geçmesi usulünü kaldırmak ve kendi yerine oğlu ibrahim Paşayı bırakmak istiyordu. Bu maksatla oğlunu Abdülmecid Hana damad yaptı

Fakat vefat etmesi ile bu işi gerçekleştiremedi. Abbas Hilmi, Kırım Harbinde Osmanlı sultanı Abdülmecid Hana yirmi bin kişilik bir ordu ve bir donanma göndererek yardımda bulundu. Bu yardımı gönderdiği sıralarda Kahiredeki köşkünde aniden öldü. Zehirlenerek öldürüldüğü de rivayet edilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …