Abaka Han

Abaka Han

iran-ilhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagunun oğlu. 1234 senesinde doğdu Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın, çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistanda geçti. 1256 senesinde, babasıyla birlikte irana geldi Hülagunun 1258 senesinde Bağdatı yakıp-yıktığı ve sekiz yüz binden fazla müslümanı katlettiği

sırada, onunla beraber bulundu. Babasının ölümü üzerine, hanedan temsilcileri tarafından hükümdarlığa seçildi. Hülagu, Bizans imparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi Babasının Mısır Memluklerine ve Müslümanlara karşı başlattığı zalimane mücadeleye devam etti Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans imparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı

düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takib etti. Bu davranışları, Avrupada memnuniyetle karşılandı. Bütün gayret ve çalışmalarına rağmen, Avrupalılarla birleşip Memlukler üzerine hakimiyet sağlayamadı. Ayrıca Kafkasyada yaşayan kabileler üzerinde hakimiyet kurmak istediyse de önceleri muvaffak olamadı 1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türkiye Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve

Anadoluyu işgale başlamışlardı. Moğollar taraflısı görünerek Anadoluyu daha büyük bir tahribattan koruyan Pervane Muinüddin Süleyman, daha sonra Memluk hükümdarından yardım istedi. Bu davet üzerine Anadoluya büyük bir sefer düzenleyen Sultan Baybars, Moğol ordusunu Elbistanda bozguna uğrattı. Halkın sevgi gösterileri arasında Kayseriye kadar geldi. Moğol, ordusunun yenilgiye uğradığını

haber alan Abaka Han, büyük bir ordu hazırlayarak Anadoluya girdi. Bu sırada Melik Baybars, geri çekilip Suriyeye döndü. Abaka Han ise hıncını Anadolu Türklerinden çıkardı. Kayseri ve Erzurum arasında yaptığı mezalimlerde binlerce masum kişiyi katlettirdi. Pervane Muinüddin Süleyman idam edildi 1277 Abaka Han, batıdaki muvaffakiyetsizliğine rağmen, doğuda birçok galibiyetler elde etti. Burak

komutasındaki büyük bir Çağatay ordusu, 1270 senesinde yenilgiye uğratıldı. Abaka Han, doğudan gelecek bazı hücumlarda üs olarak kullanabilmek için, devrin büyük ilim merkezi olan Buharayı 1273 senesinde yağmalatıp yıktırdıDedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi ilim ve medeniyet düşmanı, kan dökücü ve zalim olan Abaka Han, babasının kurduğu ilhanlı Devletinin sınırlarını güçlükle koruyabildi. Halk üzerindeki ağır

vergi yükünü hafifleterek içeride huzuru sağlamak istediyse de, gayesiz ve kuru bir cihangirlik sevdasıiçin pekçok islam memleketlerini talan ve pekçok müslümanı şehid etmiş, ilmin ve faziletin yayılmasını engellemişti. Budizmin yayılmasına çalıştı ve birçok Budist tapınakları yaptırdı. 1282 senesinde Hemedanda öldü. Bazı kaynaklar onun zehirlenerek öldürüldüğünü, bazıları ise tutulduğu bir hastalıktan kurtulamadığını kaydederler. Abaka Hanın ölümünden sonra yerine yeni müslüman olan kardeşi Ahmed Han Teküdar geçti

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …