Zorunlu Deprem Sigortası Nedir

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir

Zorunlu Deprem Sigortası, en genel anlamıyla belediye sınırları dahilinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulmuş bir sigorta sistemidir. DASK tarafından yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kapsamında bulunan binalar şunlardır
Tapu’ya kayıtlı özel mülkler üzerinde mesken amaçlı inşa edilmiş binalar ve kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler.Bu binaların içinde bulunan ticarethane, ofis ve benzeri amaçlar ile kullanılan bağımsız bölümler. Doğal afetlerin neticesinde devlet tarafından yaptırılmış olan veya verilmiş kredi ile paılmış olan meskenler

Yukarıda sıralanmış koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş olan binalar, tapuda cins belirlemesi yapılmamış ve tapu kütüğünde özelliği “arsa ve benzeri” olarak görünen binalar, tapu ataması henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması zorunludur.
Kapsam dışında bulunan binalar

Sigorta kapsamı dışında kalan binalar şunlardır
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
inşaatı henüz bitmemiş binalar,

27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri gibi) üzerine inşa edilmiş binalar.

Teminatlar Kapsamı
Depremin
Deprem sonucu yangının
Deprem sonucu patlamaların
Deprem sonucu yer kaymasının verdiği zararlar teminat kapsamındadır.
Teminat dışı durumlar

Enkaz kaldırma masrafları
Kar kaybı,
iş durması,
Kira mahrumiyeti,
Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
Mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
Manevi tazminat talepleri,
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar

Gerekli belgeler
Sigortayı yaptırırken gereken bilgiler şunlardır
Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
Sigortalanacak yerin açık adresi
Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)
Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)
Binanın toplam kat sayısı
Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …