Ziştovi Barışı

Ziştovi Barışı

11 Temmuz 1789 tarihinde Osmanlı Devleti ile isveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştı. Sultan Üçüncü Selim, Rusya ve Avusturyanın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile bir ittifak antlaşması yaptı 31 Ocak 1790. Ancak bu antlaşmalar yürürlüğe girmedi. iç işlerinde meydana gelen karışıklıklar, Avusturyayı Osmanlılarla Ziştovi Barış Antlaşması imzalamaya mecbur bıraktı 4 Ağustos 1791

Ziştovi Barış Antlaşmasıyla Avusturya, savaş sırasında aldığı toprakları Osmanlı Devletine geri verdi. Orsova ile Unna suyu taraflarındaki küçük bir arazi ise Avusturyaya bırakıldı. Avusturya, Rusyaya açık ya da gizli hiçbir yardımda bulunmayacağını dair bir garanti vermişti.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …