Zarf Nedir

Zarf Nedir

Zarf Nedir? Zarf Ne Demektir? Zarf Nedir Kısaca? Zarf Hakkında Bilgi?

Zarf Nedir, Zarflar veya belirteçler, bir fiilimsinin, fiilin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, yön, zaman, ölçü, nicelik, soru bakımından belirten, sınırlayan ve etkileyen kelimelerdir. Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalade, en, ileri, geri, şimdi, geç gibi kelimeler cümle içerisinde zarf, olarak kullanılabilirler

Zarf Çeşitleri

Zaman zarfları Fiillerin anlamını zaman kavramı yönünden sınırlandırırlar.Fiile sorulan ne zaman? sorusuna cevap verir yarın, kışın, akşamleyin, sabah, daha, henüz, hiçbir zaman, geç, er, yine vb.

Bugün okula gitmedim. Yola çok geç çıktık. Eve henüz varabildik. Bazı sözcükler zarf gibi görünmesine rağmen fiilin bir parçasıdır Yine geç kaldın. geç kalmak fiildir

Yer yön, mekan zarfları, Bir fiilin veya zarfın, anlamını yer veya yön belirterek etkileyen zarflardır, fiile sorulan nereye? sorusuna cevap verir. aşağı, içeri, beri, ileri, geri, öte, karşı vb. Sayıları diğer zarflara kıyasla oldukça sınırlıdır.

Vazoyu fazla ileri itme Yukarı çıkın lütfen Yer yön zarfları çekim eki almazlar. Sonuna çekim eki gelen bazı sözcükler yer zarfı gibi görünmesine rağmen isim haline gelirler.

ışık perdenin kenarından içeri sızıyordu. Zarf Kirli ayakkabılarınla içeriye girme isim NotYeryön zarfındaki kelimeler içeri, dışarı, öte, beri gibi kelimelere hehangi bir ek geldiği taktirde cümle yeryön zarfı olmaktan çıkar.

Hal durum zarfları Bir fiilin, sıfatın veya zarfın anlamını nicelik ve durum yönünden etkileyen zarflardır hızlı, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle vb. Hal zarflarının çoğu nasıl sorusuna cevap niteliğindedirler. Bu nedenle sık sık sıfatlarla karıştırılırlar. Hemen hemen bütün niteleme sıfatları zarf olarak da kullanılabileceğinden ötürü sayıları oldukça fazladır.

  • Sora sora Bağdat bulunur
    Yavaşça yatağa süzüldüm
    Bebek mışıl mışıl uyuyordu

Azlık-çokluk nitelik zarfları Fiilleri, sıfatları ve zarfları miktar, derece, ölçü bakımından etkileyen ve sınırlayan zarflardır biraz, fazla, çok, daha, en, pek, az vb

Başarılı olmak için çok çalışmalıyım Pek güzel oldu Cümlede nicelik zarfını bulmak için sıfat veye zarfa ne kadar? sorusu surulur.

Soru zarfları Fiilleri ve fiilimsileri soru yönünden etkileyen zarflardır neden, niye, niçin, nasıl, ne zaman, ne kadar vb.

Bazı önemli hususlar Daha önce belirtildiği üzere sıfatların çoğu zarf olarak da kullanılırlar. Eve yeni geldim cümlesinde yeni kelimesi fiilin gerçekleştiği zamanı belirtmektedir ve zarftır. Yeni eve geldim cümlesinde ise evin yeni olduğunu belirtir ve sıfattır.

Zarflar, genelde fiilden hemen önce kullanılırlar Fasülyeler iyice büyüdü örneğinde olduğu gibi. Zarfların özneden önce kullanılması bazen anlam düşüklüğüne veya devrik cümleye neden olabilir. Çok kahvehaneye gitmeye başladın yerine kahvehaneye çok gitmeye başladın demek daha uygundur.

Son yıllarda en, çok, az gibi azlık-çokluk zarfları yerine felaket, acayip, korkunç, dehşet gibi kelimeler zarf olarak kullanılmaya başlanmıştır. Genç kız korkunç güzel piyano çalıyordu gibi bir cümle dilbilgisi kurallarına göre hatalıdır. korkunç yerine çok veya oldukça gibi çok daha uygun bir zarf kullanılabilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …