Yin Yang Nedir

Yin Yang Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yin Yang Nedir? binlerce yıldır Asya’nın geniş bir kesimini içine alan coğrafyada hüküm süren; evren ve doğayı gözlemleyip, bunların temelini oluşturan yasaları açıklayan bir kuramdır. Temelinde, doğa ve evrendeki her şeyin karşıtlık ilişkileri içinde yürüdüğünü tespit eder.Çin felsefelerine göre yin ve yang’dan önce bir sonsuzluk vardı. Ondan sonra yin ve yang adlı zıt güçler yani ikilem oluştu. Evrende her şey zıddıyla beraber var olur ve zıt güçler olmadan hareket olmaz. Yin ve yang da bunu temsil eder.

Yin Yang Amblemi Herkesin Bildiği Siyah Beyaz Amblemdir

Yin Yang Nedir? Amblemin arasındaki kavis sonsuz değişimi temsil eder. Yin ve yang artı ve eksi değerlerdir. Yang; aktif, açık renkler, güneş ve erkeği temsil eder. Yin ise koyu renkler, gece, ay ve dişiyi temsil eder. Her ikisi de birbirini tamamlar, biri olmadan diğeri olmaz. Çünkü her şey zıddıyla birlikte anlam kazanır. Amblemde görülen noktalar da tam olarak bunu ifade ediyor. Bu noktalar birbirine dönüşme potansiyelidir. Her yin’in içinde bir yang, her yang’ın içinde bir yin vardır. Her ikisi de birbirine dönüşebilir.

Dünyada bazı gerçeklerin her zaman için iki ayrı yüzü vardır. Her şey zıddıyla vardır. Var oluşunu da bu zıddının varlığına borçludur. Yin ve yang statik değil, süreklilik ve devamlılık gösteren ve aynı gücü paylaşmış zıtlıkların ifadesidir. Gece – gündüz, yaz – kış, yaşam – ölüm gibi. Dolayısıyla bunları farklı iki terim gibi işlemek de hatadır. Aslında gece gündüz iki ayrı gerçek değil, bir günün farklı iki yönüdür.

Yin ve yang enerjileri sürekli değişim içindedirler. Biri olmadan diğeri olamaz. Ne yin enerjisi, ne de yang enerjisi, evrende ve mekanda tek başlarına olamazlar. Potansiyel enerji üretebilmeleri için dengeli bir şekilde bir arada olmalıdırlar.

Yin ve yang Çinliler açısından evrenin dengeleyici, uyum sağlayıcı etmenleri olarak görülür. Aslında yin enerjisi her zaman yang’ın; yang da yin’in içindedir. Popüler yin yang simgesinde beyaz leke (yang) yin’in ve siyah leke (yin), yang’ın içindedir.

Yin ve yang genellikle bütünlük simgesini yaratan bir daire içinde resmedilir. Yin, yang ve daire simgenin bir olan üç elementidir. Yin sözcük anlamıyla bir tepenin gölgelikli kuzey yanını, yang ise güneşli güney yanını tanımlar. Yin ve yang birlikte Tao’yu meydana getirirler. Tao ‘yol’ anlamına gelir.

Yang etken, eril, baskın ve olumludur. Güç ve enerji doludur. Yin alıcı, dişi, doğurgan ve negatiftir. Destekler, besler, tutar. Yang gün, yin gecedir. Yin ve yang’ı anlatmak için gök ve yer, gündüz ve gece, siyah ve beyaz, eril ve dişi gibi başka örnekler de kullanılabilir. Bir, öteki olmadan var olamaz.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …