Yılan Nedir

Yılan Nedir? Yılan Hakkında Bilgi?

Yılan Nedir? Yılan en sinsi ve en hilakar hayvandır. bir çok yılan türü vardır bunlara örnek verirsek, cıngıraklı yılan, kobra ve piton yılanıdır.sürüngenlerden ayaksız ince ve uzun olan hayvanların genel isim Boyları 7-8 santimetreden 8-9 metre arasında olara cinsleri vardır. Ayakları olmadığı için kıvrılarak ve sürünerek ilerlerler. Bu yürüme, karınlarında bulunan geniş pullar aracılığı ile olur iskelet sisteminde ayak, kalça köprücük ve göğüs kemiği bulunmaz. Yılanlar bu sebeple kendilerinden çok büyük hayvanları bile kolayca yutabilirler.

Yılan Ne Yer? Yılan Ne İle Beslenir?

Yılanlar, Tavuk, Kuş, Fare, Sincap kurbağa, Ve civciv gibi hayvanları avlayarak geçinir Vücudun üzerindeki kabuklar, yılda bir defa olmak üzere değişir. Buna yılanın deri değiştirmesi denir.Çoğalmaları yumurta iledir. Kışın soğuklar başlayınca kuytu bir yere girerek kış uykusuna yatarlar Yılanlar başlıca iki büyük grupta toplanabilir.

Zehirli Yılanlar Avlarını zehirleriyle öldüren yılanlardır. Engerek yılanı, sarı yılan, gözlüklü yılan, çıngıraklı yılan zehirli yılanlardandır.

Zehirsiz Yılanlar Avlarını, sarılıp şiddetle sıkarak öldüren yılanlardır. Kara yılanı, sarı yılan ve boğa yılanı bu çeşit yılanlardandır.

Yılan Nedir? Yılan Ne Demek?

Çok uzun yaşaması, genellikle normal yolla ölmemesi ve kendini yenileme (yılda iki defa kabuk değiştirme, düşen veya kopan organlarını yenileyebilme) özelliğinden dolayı eski dönemlerden beri insanlar yılanların doğa üstü güce sahip olduğunu düşünmüşlerdir (Arapça’da yılan “uzun yaşayan” mânasında hayye kelimesiyle karşılanır, uzun ömürlü kişilere de mecazen hayye denir, Bu özellikleri yanında yerde kayarak hızlı hareket etmesi, bazı türlerinin zehirli oluşu sebebiyle hem sinsi tabiatlı ve tehlikeli hem de gizemli kabul edilen yılanla ilgili karşıt anlayışlar ortaya çıkmış, bu hayvan bir yandan hayat ve kutsallıkla, diğer yandan ölüm ve kötülükle ilişkilendirilmiştir. Zerdüştîlik (Mecûsîlik) gibi bazı dinlerce lânetlenirken Orta ve Güney Amerika ile Güney Afrika’nın yerli toplumlarında, Sumer, eski Mısır, eski Arap, eski Yunan ve Roma ile Gnostik Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde ve toplumlarda yılana saygı gösterilmiş, hatta tapınılmıştır. Fakat bu kültürlerde de yılanla ilgili birbirine zıt telakkiler yan yana yer almıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …