Yaşam Zinciri Nedir

Yaşam Zinciri Nedir? Yaşam Zinciri Sıralaması Nedir?

Yaşam Zinciri Nedir? kalbi aniden duran kişinin yaşamasını sağlayacak birbirine bağlı etkinlikleri kapsayan sıralamaya Yaşam(hayatta kalma) Zinciri denilmektedir. Erişkinler için yaşam zincirini oluşturan bu etkinlikler sırasıyla Aciliyetin fark edilmesi, Acil tıp hizmetlerinin(112) haberdar edilmesi, Hemen temel yaşam desteğine başlanması, K/H nin hemen defibrile edilmesi ve hemen ileri yaşam desteğinin uygulanmasıdır.

Yaşam Zinciri Nedir?

 • Bebek ve çocuklar için oluşturulan yaşam zincirinde
 • Kalp ve solunum durmasına yol açabilecek koşulların önlenmesi,
 • Hemen TYD ne başlanması,
 • Hemen acil tıp hizmetlerinin (112) haberdar edilmesi
 • Hemen ileri yaşam desteğinin uygulanması yer almaktadır.

hastanede ise, Hastanın durumunun aciliyetinin kısa zamanda fark edilerek, Hemen tıbbi acil ekibin haberdar edilerek müdahale edilmesinin, önemi artık çok iyi bilinmektedir.

Önceki yeniden canlandırma rehberlerinde, canlandırma sonrasındaki bakım hakkında çok az bilgi içermekteydi. kalp durması sonrası geri döndürülen komadaki hastaların kendi dolaşımlarının başlamasından sonraki ilk Saatler ve ilk birkaç gündeki tedavileri çok farklılık göstermektedir.

 • 1.Halka – Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • 2.Halka – Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
 • 3.Halka – Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • 4.Halka – Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

İlk Yardımcının Müdahalede Yapması Gerekenler

 • Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek
 • Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 • Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 • Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 • Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 • Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,
 • Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),

Ayrıca kontrol et

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir?

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir? Dinlenme, Soğutma, Sıkıştırma ve Yükseltme yöntemiyle (DSSY) ağrı ve şişliği azaltabilirsiniz. …