Yalı Nedir

Yalı Nedir

Yalı Ne Demek? Yalı Nedir Kısaca? Yalı Ne Demektir? Yalı Hakkında Bilgi?

Yalı, deniz kıyısına bitişik, çoğunlukla tarihi ve ahşap ağırlıklı yapıdır. Terim günümüzde, yalıların en ünlüleri olan Boğaziçi yalıları ile eşdeğer anlamda da kullanılmaktadır. Geçmişte, konut, ev, yapı anlamı ile sınırlı kalmaksızın, deniz kıyısı, sahil anlamını da içermiştir. Bodrumdaki Bitez yalısı, kuş türü yalıçapkını, deyim olarak yalıkazığı, Yalı kenarında zülfüm tararım türküsü, Kırımdaki Yalıboyu bölgesi bu eski anlamın izleridir.

Boğaziçi yalıları, istanbul Boğazı kıyı şeritleri boyunca uzanmış toplam 620 yalı, bir yandan istanbul şehrinin simgelerinden biri olup, bir yandan da yalı teriminin karşılık geldiği olgu halini almıştır. Bu yalıların, çoğunluğu 19. yüzyıldan kalma olup, bazılarının tarihi daha da eskiye uzanmaktadır.

Sahipleri, el değiştirme şartları, tanık oldukları tarihi olaylar, ağırladıkları ünlü kişiler ile herbirinin ayrı bir hikayesi vardır. En eski yalı Kanlıcada bulunan, divanhanesi ve müştemilatı günümüze ulaşmış 1699 tarihli Amcazade Köprülü Hüseyin Paşa yalısıdır. Avrupa yakasındaki en eski yalı ise, 1780 de inşa edilmiş olan ve 19. yüzyıl sahiplerinden birinin ismi ile anılan Şerifler Yalısıdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …