Ana Sayfa / Sağlık Bilgisi / Vitiligo Nedir

Vitiligo Nedir

Vitiligo Nedir

Vitiligo normal deri görünümünde pigment kaybı nedeniyle düzensiz beyaz alanların bulunduğu bir deri durumudur Genelde edinilmiş bir durum olarak görülen Vitiligo, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Ancak belirli genetik özelliklere sahip ailelerde hastalığa yatkınlık görülmektedir. Kontrasta bağlı olaraki koyu tenli kişilerde daha belirgindir. Vitiligonun nedeni tam bilinmemekle beraber pigment üreten melanosit hücreleri olan melanositlerin deri veya çevre dokulara hasar vermeksizin seçici kaybına bağlı olarak otoimmünite üzerinde durulmaktadır. Bu hastalık Amerika Birleşik Devletleri'nde Nüfusun % 1' ini etkilemektedir

Lezyonlar düz pigmentasyonsuz ve koyu sınırlı olarak görülmektedir. Sınırlar tam olarak tanımlanabilmektedir ancak düzensizdir. Sıklıkla etkilenen bölgeler yüz dirsekler ve dizler eller ve ayaklar ve genital bölgedir. Ayrıca travma ve basınç görmüş bölgeler de etkilenmektedir.

Hastalıktan korunma yolları bilinmemektedir Semptomlar arasında aile öyküsü belirten vitiligo birden veya aniden gelişen düz doğal desenli pigment kaybına uğramış deri bölgeleri görülmektedir.

Fizik muayene ve sorgulama tanı konması için yeterlidir. Ek bir tanı yöntemine başvurulmasına gerek yoktur Vitiligo olgularının çoğu tedavi edilmeden deam etmektedir. Mevcut tedavi yöntemleri zor ve tam olarak etkin değildir. Hastalar fotosensitize edici bileşikler verildikten sonar ultraviole ışığa maruz bırakılmaktadırlar. Topikal veya oral 8metoksipsoralen veya trimetilpsoralen tedavileri kısmi pigmentasyon sağlamak amacıyla birden fazla defa verilmelidir

Ayrıca kontrol et

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız bilim insanları değişik şekillerde yürüyen (kollarını sallayarak, kolları yanında ve buna …