Vezir Nedir

Vezir Nedir? Vezir Nedir Kısaca? Vezirin Tarihçesi?

Vezir Nedir? vezir, satranç oyunundaki en güçlü taştır. Satranç oyununda her oyuncu oyuna şahın yanında konumlandırılmış bir vezirle başlar. Oyunun başlangıcında ak vezir ak karede kara vezir ise kara karede bulunur. vezirin başlangıç konumu beyaz taşlarla oynayan oyuncu d1, siyah taşlarla oynayan oyuncu için de kareleridir.

Vezir Nedir? Vezir Ne Demek?

Vezir, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan vezir kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Türk dil Kurumu’na (TDK) göre farklı anlamları olan vezir kelimesi, Türkçe’de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Vezir kelimesi ne demek, TDK’ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için sabah.com.tr doğru adres! Peki, vezir kelimesi ne demek, TDK’ye göre anlamı nedir? Vezir kelimesinin kökeni ne, vezir kelimesinin kaç anlamı var?

Vezir Ne Demektir? TDK’Ye Göre Anlkamı Nedir?

Vezir Nedir1Vezir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vezir, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir.
TDK’ye göre vezir kelimesi anlamı şu şekildedir:

– Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse
satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz

Vezir Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı?

– Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız.

Vezir Kelimesi İçeren Birleşik Kelimeler?

veziriazam, vezirparmağı, vezir vüzera, başvezir

Etimoloji

Kelimenin kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bir Kısım vezir kelimesinin Sasani kökenli olduğunu ve dolayısıyla Farsça olup daha sonra Arapçaya geçtiğini savunurken bir kısım ise kelimenin Kur’an ve hadis kaynaklarında geçmesini öne sürerek Arapça orijinli olduğunu savunmaktadır. Türk Dil kurumu da kelimenin kökenini Arapçaya dayandırmaktadır.

Erken dönem Arapça sözlüklerde sığınılacak yer anlamındaki “vezer”, ağır yük anlamındaki “vizr” ve kuvvet anlamında “ezr” kelimelerinden türediği bilgisi yer alan vezir sorumluluk sahibi, yükü çeken anlamına gelmektedir.

Vezir’in Tarihçe

Kelimenin kökenine olduğu gibi kurumun kökeni hakkında da bir ihtilaf mevcuttur. Vezirliğin genel olarak Sasani kökenli olduğu fikri öne çıksa da Arap kabile geleneğinin bir devamı olarak yorumlayanlar da bulunmaktadır. Buna karşın vezirliği ilk uygulayan Arap devleti olan Abbâsîlerin ilk vezirlerinin Fars olmasından harekete kurumun Fars geleneğinden etkilendiği de kabul edilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …