Varna Meydan Muharebesi

Varna Meydan Muharebesi

Osmanlı hükümdarı Murat II. nin Jan Hunyad komutasındaki Haçlılar ordusuna karşı, 10 Kasım 1644 tarihinde, Bulgaristanın Karadeniz sahillerinde bulunan Varna şehrinde, kazandığı büyük meydan muhaberesi

Üstün bir düşman kuvvetine karşı Türklerin taarruzu ile başlayan muharebe bir aralık Hunyadın lehine dönmüş Türklerin yenilgisi ile sonuçlanacak gibi iken Macar kralı Ladislasın önceden hazırlanan savaş planın aykırı bir tutum güderek Türklerin üzerine ihtiyat kuvvetleri ile hücum etmesi üzerine Murat II. nin, düşman kuvvetleri arasına almayı başarması ile Türklerin lehine bir gelişme kaydetmiş, Macarlar tamamıyla imha edilmişler Macar kralı da öldürülmüştür. Bu bozgun üzerine Jan Hunyad, firardan başka çare bulamamış, sabahleyin başlayan muharebe, akşama doğru, Türk ordularının zaferi ile sonuçlanmıştır

Dünya tarihinin büyük imha savaşlarından biri olan Varna Meydan Muharebesi,Türk komutanlığının parlak bir örneğidir

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …