Vaginismus Nedir

Vaginismus Nedir

Cinsel birleşme sırasında kadının kaslarının kasılarak cinsel birleşme olanağına kendini kapatması durumudur. Kadın doğumcular ve ruh hekimlerince oldukça sık karşılaşılan bir sorudur. Vaginismusun nedenleri arasında çocukluktan kalma korkular suçluluk ayıp ve günah kavramları sayılabilir

Erkeğin ya da kadının anatomik yapısı vaginismusa neden olur mu Bu konuyla ilgili bireylerin yanlış önyargıları ve oluşturulmuş geçersiz tabular tabloyu tetikleyebilir ancak vaginismus anatomik yapı ile ilişkisiz olarak ortaya çıkar.

Vaginismus, tedavisinde operasyonel yöntem hyma perforasyonu gibi söz konusu mudur Böyle bir müdahale yalnızca çiftlerin yanlış önyargısını pekiştirmeye yarar. Vaginismus sorunuyla karşılaşan çiftlerde ilk akla gelen olasılıklardan biri kızlık zarının kalınlığı gibi tıbben kabul görmeyen bir bakış açısıdır. Bu nedenle ruh hekimlerinden önce kadın doğumculara başvurulabilir. Ancak operasyonel bir girişim sorunu çözmeyeceği gibi bireylerde sorunun çözülebileceği inancını ortadan kaldırmak gibi bir etki yaratabilir.

Vaginismus gebeliğe engel midir Vaginismus yalnızca cinsel birleşmeye engeldir. Gebelik oluşabilir 5. Vaginismus için riskli bireyler var mıdır Özellikle çocuksu bağımlı ve ruhsal organizasyonunu sağlıklı bir biçimde tamamlamamış kadınlar risk grubunu oluşturur. Özellikle çocukluk çağından kalma korkular yaşayan bireylerde rahatsızlık oluşması kolaylaşır. Korkular en çok kadının simgesel olarak zihninde aşırı büyüttüğü bir penis yüzünden çok acı çekme parçalanma korkularıdır.

Ayrıca gebe kalma korkuları da önemli olabilir. Cinselliğe bakışın tutucu olduğu çevreler de risk faktörleridir Cinsel soğukluk ile vaginismus arasında fark var mıdır Cinsel soğuklukta da ayıp ve günah duygusunun önemi olmasına karşın temel sorun cinsel ilişkiden zevk almamak biçiminde kendini gösterir. Oysa vaginismusta başlangıçta cinsel ilişkiye girmede isteksizlik yoktur. Ancak ilişki sırasında zarar görme duygusu ön plandadır.

Vaginismus tedavisinde ilacın yeri var mıdır Sorun bilişsel süreçlerle ve ruhsal yapı ile ilgili olduğundan ilaç tedavisinin yeri yoktur. Ancak tablo yalnızca vaginismus olmayıp herhangi bir ruhsal ya da fiziksel başka bir rahatsızlıkla birlikte ise ona yönelik ilaç tedavisi uygulanabilir.

Vaginismus tedavisinde ne yapılır Bu durumun tedavisinde genellikle önce kadın doğumculara başvurulur ve bazen dilatasyon denemeleri yapılır. Ancak çoğu sonuç vermez. Hem erkek hem kadın için önemli bir mücadele ortaya çıkar. Her ikisinde de büyük bir sınavın içinden çıkmaya çalışırken heyecanlar ve korkular artar kısır bir döngü oluşur. Önce kadının ve erkeğin rahatlatılması gevşemesi heyecan ve korkuları yatıştıracak ruhsal bir ortam oluşturulması gerekmektedir. Tedavide en başarılı sonuçlar davranışçı seks terapisi ile sağlanmaktadır.

Vaginismus sırasında davranışcı terapide eş tedaviye katılır mı Eş en önemli faktör olarak tedaviye mutlaka dahil edilir ve eşler oturumlarda birlikte görülürler.

Vaginismus kronikleşir mi Çok uzun yıllar süren vaginismus olguları vardır. Ancak genellikle davranışcı seks terapisi ile olumlu sonuçlar alınır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …