Tuz Nedir

Tuz Nedir? Tuz Nedir Ne İşe Yarar?

Tuz Nedir? Kokusuz, Suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billursu madde Bir asitteki Hidrojenin yerini bir bazın almasıyla oluşan birleşim, Sodyum klorür Nacı Tuz, yani sofra Tuzu NaCl dir. Tuz, Asit ile bazın birleşimiyle Suyun yanında bir artık madde olarak oluşur. Na ve Cl birleşince oluşur tabii başka versiyonları da vardır. Ama Tuzun oluşma prensibi asit artı bazdır. Tuz, bir metal ile bir Ametalin birleşiminden oluşan iyonik bir kristal maddedir. Bilimin dediği gibi NaCl da Tuzdur ama sofra Tuzunda sadece Na ve Cl bulunmaz, Potasyum ve Magnezyum, hatta az miktarda Calsiyum da bulunur.

Yemek Tuzu Yemek Tuzu, kimyada sodyum klorür nacı ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. insan dahil tüm Canlıların besin kaynaklarından olan Tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra Tuzu tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret maddesi olmuştur.

Besin maddesi olması dışında Tuz dericilikte, hayvan besiciliğinde, Su yumuşatma sistemlerinde ve kimya sanayisinde yaygın olarak kullanılır.

Tuzun İcadı Bulunuşu

Tuz Nedir? Sofra Tuzu doğada, denizlerde çözünmüş halde, kaya Tuzu şeklinde ve kurumuş iç denizlerin yataklarında bulunur. Henüz kurumamış Tuz Gölleri mevcuttur. Memleketimizin iç Anadolu bölgesinde bulunan Tuz Gölü, Lut Gölü ve Amerikadaki bazı Göller bu tür göllerdendir.

Tuz Elde Etme Yöntemleri

Tuz Nedir? Tuz Nasıl Üretilir Tuz Üretimi – Tuz Nasıl Elde Edilir Tuz üretimi bütün Mineral çıkarma yöntemleri arasında hemen hemen en basit ve kolay olanıdır. Tuz elde etme yöntemlerinin en yaygın olanı, Tuzla denilen göletlerde Tuzlu suyun buharlaştırılmasıdır. Buharlaştırma yöntemi çoğunlukla kurak ve Sıcak bölgelerde uygulanır, bu yol ile elde edilen Tuzlarda ticari maksatlar için istenmeyen safsızlıklar olabilir. Yeni elde edilmiş bu tür Tuzlarda Tuz seven bazı mikroorganizmalar da bulunabilir. Bu mikroorganizmalar örneğin konservecilikte bazı yiyecek maddelerinin bozulmasına sebep olabilmektedir.

Kaya Tuzundan da Tuz elde edilebilir. Kaya Tuzu, önemli Tuz kaynaklarından biri olup, içerdiği safsızlıklara bağlı olarak saydam veya yarı saydam grimsi, beyaz, turuncu, sarı, pembe ve kahverengi olabilir. Kaya Tuzu, az safsızlık ve yabancı maddeler içeren yataklarda yer Altına galeriler açarak parçalar halinde çıkarılır. Çözelti madenciliği olarak adlandırılan bu yöntemde, safsızlıkların fazla olması durumunda açılan sondaj kuyularına sıcak su gönderilirek suda çözünen Tuzlar bulamaç halinde dışarı alınır. Bu bulamaçın kristallendirilmesi için tava veya vakum yöntemleri kullanılır.

Tava Yöntemi Bir tahta kapta dinlendirilen Tuzlu suya Magnezyum sülfatı çöktürmek için az miktarda kireç katılır. Sonra tava adı verilen buharlaştırma kabına gönderilir. Bu kabın alanı 80-100 m² olup, ocağın sıcak gazlarıyla ısıtılır. Burada önce magnezyum sülfat çöker ve alınır, daha sonra çöken Tuz alınır. Alınan Tuz tava üstündeki tahta davlumbaza serilir. Suyu tekrar tava içine akarken Tuz da kurur. 100 m²lik bir tavada 75 °Cde 1200 kg kaba Tuz, 80 °Cde 3000 kg orta ürün ve 95 °Cde 700 kg ince Tuz elde edilir.

Vakum Yöntemi Tava yönteminin yerini alan bu yöntemde Tuzlu su vakum pompaları yardımıyla buharlaştırılır.

Tuzun Tarihi

Ortaçağın en önemli ticaret konularından biri olan Tuz Akdeniz kentlerinden Comacchio, Venedik, Peccais ve Narbonne, önemli merkezlerdi. Setubal bölgesi ve özellikle Garonne nehrinin kuzeyinde Brouage, Bourgneuf, Guerande kalan Atlas okyanusu kıyıları, Kuzey Avrupanın gereksinimini karşılıyordu. O sıralarda kara taşımacılığının deniz taşımacılığına oranla daha düşük durumda oluşu nedeniyle Comte, Lorraine, Lüneburg, Avusturya Tirol, Salzkammergut , Polonya VVieliczka , Macaristanın Tuz ticaretini sınırlandırdı. Bu Tuz yatakları, buharlaştırma kazanlarında çok miktarda odun kullanmayı gerektirdiğinden güç duruma düştü. Salamuranın koyulaştırılması ve Tuzun geniş kullanılma alanları bulması sonucunda hükümdarlar bu maddeyi tekelleştirdiler ve vergilendirdiler.

Türkiyedeyse, izmir Çamaltı Tuzlasının tarihi pek bilinmemekle birlikte, bu Tuzladan, ilkel yöntemlerle uzun zamandan beri Tuz elde edildiği tahmin edilmektedir. Bu Tuzlar, 1863 yılında italyanlar tarafından modernleştirilmiş, bir süre yerel Tuz üreticileri tarafından işletilmiş, daha sonra Galata bankerlerine intikal etmiş ve karşılığında Hazineye ufak bir vergi ödenmiştir 1912 yılında devletleştirilerek Maliye bakanlığına devredilmiş 1933 yılında ise Tekel bakanlığına bağlanmıştır.

Tuzun Tarihi Tarihçesi

Modern yer biliminin sağladığı bilgilerden önce Tuzun nerede bulunduğunu bilmeyen insanoğlu, 20. yüzyıla kadar umutsuz bir biçimde Tuzun peşinde koştu. Tarih boyunca Tuz o kadar değerliydi ki, bazı ülkelerde asker ve işçiler maaşlarını Tuz olarak alıyordu. Büyük Roma yollarından ilki, Tuzu sadece Romaya değil yarımadanın iç kesimlerine de taşımak için inşa edilmişti.

Çinliler, Romalılar, Fransızlar, Venedikliler, Habsburglar ve diğer birçok yönetim, savaşlar için para bulmak üzere Tuz vergisi koymuştu.

Çinde Tuz üretimine ilişkin en eski yazılı kaynak, i.Ö. 800′e aitti. Belgede, Xia Hanedanlığı sırasında bin yıl önceki deniz Tuzu üretimi ve ticaretinden söz ediliyordu. Çin yönetimleri yüzyıllarca Tuzu, devletin bir gelir kaynağı olarak görmüşlerdi. Çinde i.Ö. 12. yüzyılda Tuz vergisinden söz eden metinler bulundu.

Yazar Kurlansky, et ve balığı Tuzlayarak saklayan ilk uygarlığın Mısırlılar olabileceğini belirterek, balığı Tuzda saklamaya ilişkin en eski Çin belgelerinin i.Ö. 2 bine tarihlenirken, çok daha eski tarihlerden kalan mısır mezarlarında Tuzlanmış balık ve kuş eti bulunduğuna dikkati çekti. Araştırmalara göre, Mısırlılar Nil deltasında deniz suyunu buharlaştırarak Tuz üretiyorlardı.

  • Tuzun kullanıldığı önemli yerler
    insan gıdası
    Hayvan beslenmesi
    Kimya ve diğer sanayiler
    Karayollarının kara ve buza karsı Tuzlanmasıdır

Tuzların Özellikleri

Kullanım Alanları Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü Atomlardan ya da iyon denen Atom gruplarından oluşur artı yüklü iyonlar katyonlar metalden, eksi yüklü iyonlar anyonlar ise asitten gelir Katı haldeki bir Tuzun iyonları, belirli bir yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek bir kristal oluştururlar Kristalin biçimi Tuzdan Tuza değişir örneğin sodyum klorür kristalleri her zaman küp biçimindedir Tuzların çoğunun kristali Izidratlı halde dir , yani kristal yapısına belirli oranda su bağlanmıştır Bu kristalleşme suyu Tuzun ısıtılması yoluyla ayrılabilir ve böylece susuz bir yapı elde edilir

Çok bilinen bir örnek, su katıldığı zaman mavi bir çözelti oluşturan beyaz, susuz Bakır sülfat tozudur Bu mavi çözelti buharlaştınldığında hidratlı mavi bakır sülfat kristalleri elde edilebilir Tuzların çoğu suda ,çözünerek eriyerek bir çözelti oluşturur Ama bazı Tuzlar suda çözünemez iki çözelti arasındaki bir tepkime sonucu oluşan bu tür bir Tuz dibe çökerek ayrılır ve bir çökeıli katı madde oluşturur,

Tuzlar iyonlardan oluştuğundan, suda çözündük!eri zaman Elektriği iletebilirler bu tür bir çözeltiye etektrazit denir Birçok kayaçta Tuz bulunur bu kayaçlardan bazıları, örneğin kireçtaşı, büyük ölçüde kalsiyum Karbonat Tuzundan oluşmuştu Havadaki karbon dioksidin çok az,miktarı suda çözünerek seyreltik bir asit oluşturur bu asit de kayaç Tuzlarının birçoğunu çözer Bu nedenle ırmaklar, göller, özellikle de denizler ve okyanuslar büyük miktarlarda çözünmüş Tuz içerirler ve en geniş doğal Tuz çökelleri kurumuş su yataklarında bulunur.

Eğer Doğada Tuzlar Olmasaydı

Bazı Bitkiler ve hayvanlar da olmazdı Ayrıca Tuzun evlerde, tıpta ve sanayide önemli kullanım alanları vardır, Kimyada Tuzlar Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen maddedir. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada Tuz ve su ortaya çıkar. Erimiş Tuz veya çözelti halindeki Tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca sofra Tuzu veya sodyum klorür NaCl için de kullanılır.

Tuzları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Sınıflandırmanın birisi Tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonunun olup olmayışına bağlı olandır. Bu sınıflandırmada Tuzlar normal, asidik ve Bazik Tuzlar şeklinde sınıflandırılır. normal Tuz tam nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve Ca3PO42 birer normal Tuzdur.

Bazik Tuzlar

Bazik Tuzlar, bünyelerinde en az bir OH iyonu bulunduran Tuzlardır. Suda çözündükleri zaman ortamı bazik yaparlar. PbOHCl, SnOHCl ve AlOH2Clde olduğu gibi. Diğer sınıflandırma metodunda ise, basit, çift ve kompleks Tuzlar şeklinde sınıflandırılır. NaCl, NaHCO3 ve Pb OHCl gibi Tuzlar basit Tuzlardır.

Çift Tuzlar Çift Tuzlar iki basit Tuzdan meydana gelen Tuzlardır. Bunlar suda çözündükleri zaman kendilerini meydana getiren iyonlara ayrışır. Şaplar da çift Tuzlar sınıfına girer. Na AlSO42 ve NH4CrSO42 birer çift Tuzdur. Kompleks Tuzlar, asit kökü aynı olan iki basit Tuzun kompleks kök vererek meydana getirdiği Tuzlardır.

K4FeCN6, K3FeCN6, birer kompleks Tuzdur. Bunlar suda çözündükleri zaman kendini meydana getiren Tuzların iyonlarına ayrışmazlar.

Tuzlar, önce metalin ismi, sonra asidin kökü söylenerek adlandırılır. Na2SO4 = sodyum sülfat, KCl= potasyum klorür, KHCO3 = potasyum Hidrojen karbonat potasyum bikarbonat gibi.

Bazı Tuzlar

Kuvvetli asit ve zayıf bazdan veya kuvvetli baz ve zayıf asitten meydana gelmiştir. Bu Tuzlar suda çözündükleri zaman hidrolize uğrarlar ve çözeltiyi asidik veya bazik yaparlar.

Tuzların elde edilişi Asit ve bazların nötrleşmesinden elde edilirler baz + asit, ——- Tuz + Su

Metallere asit tesir ettirmekle elde edilirler metal, + asit – Tuz + H2

Bazik bir oksite anhidrit tesir ettirmekle elde edilirler Bazik Oksit + anhidrid -– Tuz Elementlerinden elde edilebilirler metal + halojen -— Tuz

Metallere baz tesir ettirmekle elde edilirler
METAL + Baz – Tuz + H2

Bazik bir oksite asit tesir ettirmekle elde edilirler
Bazik Oksit + Asit – Tuz + Su

Bir metal6A grubu ile ametalin 7A grubutepkimesiyle elde edilirler
Metal + Ametal -Tuz

Tuzun Azlığında Ve Çokluğunda İnsan Organizmasına Etkileri

Tuz Nedir? Tuz azlığı insanlarda hücre dejenerasyonu ve yaşlanmasını hızlandırmakta ve biyokimyasal açlığa neden olmaktadır. Tuz azlığı böbrek zayıflığı, karaciğer stresi ve adrenal tükenmesine yol açabilmektedir. Ayrıca kalp kasları kapakçıklarının yorulması olabilmektedir. iyi doğal deniz Tuzunun iyileştirme gücü C ve E vitaminleri ve diğer besinlere eşit olduğu savunulmaktadır.

Gereğinden Az Sofra Tuzu Tüketimi

Tuz Nedir? Kusma, zihni bulanıklık, ağrılara neden olabileceği gibi sodyum yetersizliği aynı belirtiler ile birlikte solunum yetersizliğine de neden olabilir. Fazla Tuz tüketimi ise vücutta ödeme yol açabilir. Ayrıca aşırı Tuz tüketimi kan Basıncının yükselmesine de neden olabilmektedir.

Gereğinden fazla Tuz tüketiminin tansiyonu arttırıcı etki gösterdiği bilinir. Fakat bu durum herkes için geçerli değildir. Çünkü sodyum vücutta depolanan minerallerden biri değildir ve fazlası idrar ve ter yolu ile vücuttan atılır. Fakat bazı kişiler sodyuma karşı duyarlı olabilir ve bu bireylerde aşırı Tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olabilir.

Fazla Tuz Tüketimi

Tuz Nedir? idrarda kalsiyum atılımını da artırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden olur. Kemiklerden kalsiyum kaybının artışı ise kemik erimesini osteoporoz ve kemiklerin kırılma riskini artırır.

Tuz gıda değildir. Onu kullanmak KCl2, CaCl2, RCl2 ve diğer kimyasal maddeleri akılsızca kullanmak demektir. Tuz beden tarafından hazım olunamaz ve kullanılamaz. Tuzun terkibinde hiçbir vitamin ve besin değeri yoktur.

Tuzun Zararları Sayılamaz Derecede Çoktur

Öyle ki böbrek, kalp, idrar yolları, eklemlerde, kan dolaşım sisteminde ve sindirim sisteminde akıl almaz rahatsızlıklar yapar.Tuz eklemlerde ve dokularda yığılarak şişkinliklere ve ağrılı, sancılı romatizma hastalığına sebep olur. Tuz kalbe zehir gibi tesir eder Tuz organizmada “kalsiyumun” yok olmasına sebebiyet verir. Tuz şişmanlığa ve omuriliğin kireçlenmesine neden olur. Bilesiniz ki 1 gram Tuz vücutta 250 gram su biriktirmektedir. Tuz Nedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …