Türban Nedir

Türban Nedir

Türban Ne Demek? Türban Nedir Kısaca? Türban Ne Demektir? Türban Nedir? Türban Hakkında? Türban Hakkında Bilgi?

Türban, genellikle pamuklu veya ipek kumaştan yapılmış, başa veya fes, kavuk gibi bir iç şapkanın üzerine sarılan uzun baş örtüsü. Müslüman ve sih toplumlarında, genellikle Asya ülkelerinde yaygındır Fes veya kavuk üzerine sarılan türban Türkçede sarık olarak anılır

Kökenbilim Türban kelimesinin kökeni Farsça dulband sözcüğüne dayanır. Türkçede tülbent olarak kullanılan kelime Fransızcaya turban olarak geçmiştir Bu nedenle Türkçede halen tülbent veya baş örtüsü anlamlarında da kullanılır.

Hatta türban kelimesinin Fransızca tulipe lale kelimesinden dilimize geçtiğide söylenir Zaman zaman sıkma baş ile aynı anlamda kullanılır Vikisözlükte, Türban ile ilgili tanım bulabilirsiniz Türban kullanımı Türban diğer milletlerde kullanıldığı şekli ile Türkler arasında yaygınlaşmamıştır. Sarık ise Osmanlı Devleti zamanında Osmanlı sultanları ve din büyükleri tarafından takılırdı. Bugün özellikle Batıda türban kavramı Sihlerle yakından ilişkilendirilmiştir.

Sihlerde Türban Vaftiz olmuş Sihler inanışları gereği saçlarını kesemezler. Türban takmak zorunlu değildir ancak türban uzun saçı toplamak için çok kullanışlıdır. Zamanla saçı uzun olmayanlar da bu geleneksel başlığı takmaya başlamışlardır. Özellikle Batıda Sihler için türban kimlikleriyle ilgili bir öğe haline de gelmiştir. Sihler taktıkları türbanı, daha çok, Pencapça türban anlamına gelen ve daha saygın bir isim olduğu kabul edilen dast2 olarak anarlar. Hintçede türban için kullanılan sözcük pagdir

Müslüman toplumlarda türban Dünyanın farklı yerlerindeki Müslüman toplumlarda türban çeşitli şekillerde kullanılır. Sarılma şekli, rengi vs. ülkeden ülkeye ve toplumdan topluma farklılık gösterebilir.

Türkiyede Türban

Türban kelimesi Türkçede zaman zaman başörtüsü anlamında kullanılır. Türkiyede türban sorunu olarak tartışılan mevzu, tesettür başlığı altında incelenebilir.

Bunun haricinde Türkiyede, erkeklerin kullandığı türban ve sarık gibi türevleri, şapka inkılabı ile birlikte yasaklanmıştır Osmanlıda türban Osmanlılarda başlık olarak Sarık kullanılırdı. Osmanlı padişahları da başlangıçtan II. Mahmud dönemine kadar sarık takmışlardır Sudanda türban Sudanda takılan beyaz türban toplumsal statü göstergesidir Arap Yarımadasında türban Türban Arap Yarımadasında yüzü ve başı doğrudan güneş ışığından korumak için geleneksel olarak takılır. Nitekim türbanın Arap geleneklerinde farklı bir yeri vardır. Eski Arap kültüründe bir kişinin türbanını, atmak, düşürmek hakaret olarak kabul edilirdi.

Şiilerde Türban

Türban Şii liderler arasında da yaygındır Yavuz Sultan Selim Türban tartışmaları 11 Eylül saldırıları, Irak ve Afganistanın işgali ve sonrasında yaşananlar dünyada Müslümanlara olan önyargıyı artırmış, nefret suçu olarak tabir edilen saldırılarda büyük bir artış görülmüştür. Müslüman veya Arap olmayan ve türban takan toplumun çoğunluğunu oluşturan Sihler ve türban takan diğer azınlıklar da bu saldırılardan paylarını almışlardır. Bu durum batı medyasında büyük yankı bulmuştur.

Vikisözde Türban ile ilgili özlü sözler bulunur Çağdaş Türkiyede türban sorunu, islam dininde yer alan hicaba bugün Türkiyede gerek kavramsal gerek somut anlamda daha sıklıkla başörtüsü olarak anılır dair farklı bir bakış açısını tanımlamak için kullanılmıştır. Gelenekselleşen başörtmeden ayrı olarak siyasi temellere sahip olduğu düşünülen başörtme eylemine ve başörtüsüne türban takmak veya türban nitelemeleri yapılmıştır.

Geleneksel örtü şekli ile çağdaş ve sıklıkla siyasi bir vurgu barındırdığı düşünülen örtü şekli tarzındaki bu ayrım birçok taraftar toplamış, hem olumlu hem olumsuz yorumlar almıştır. Bununla birlikte Türkiye dışında türban sözcüğünün bu anlamda kullanılmazken, islami kaynaklarda da kadınların örtünmelerine ve kullandıkları başörtüsüne türban denmez.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …