Transistor Nedir

Transistor Nedir

Silikon, germanyum ve diğer bazı elemanların kristallerinin elektriksel özellikleri, bunlara antimuan ve fosfor gibi bazı elemanların çok az ölçüde katılmasıyla değiştirilebilir. Belirli bir amaçla, isteyerek yapılan bu yabancı karışımlara uyuşturma adı verilir. Böylece, iki birleşik kristal yalnız bir yönde akım geçirecek şekle sokulur ve diyot lamba görevini yerine getirir

iki kristalin birleştiği noktaya temel tabaka denir. Buraya ince bir uyuşturucu katkı maddesi uygulandığında, kristal bir transistor olmuştur. Temel tabaka, triyot bir lambanıngrid’i ızgarası gibi fonksiyon gösterir. Üzerine gönderilen küçük sinyalleri yükseltir

Temel tabakanın bir tarafındaki kristal, katot görevini yapar. Emitör yayıcı diye tanımlanır. Öte yandaki kristal ise anot etkisi gösterir. Bu da kollektör toplayıcı adını alır. Transistor, yapımında kullanılan germanyum,yarı iletken duruma getirilir. Yani radyo lambalarında olduğu gibi akımı bir yönde geçirmesi sağlanır. Transistor uygulamasıyla, radyo boyutlarının küçülmesi ve elektrik olmayan yerlerde radyodan yararlanabilmek imkanları doğmuştur. Transistörlerin çok küçük boyutta olması nedeniyle,çok az enerjiye ihtiyaçları vardır. Modern tekniğin mucizelerinden biri sayılan bu buluş,fazla yer tutmaması gereken elektronik cihazların yapımında termoiyonik lambaların yerine kullanılmasını da mümkün kılan özellik ve niteliklere sahiptir.

Modern radyo tekniğinin en önemli buluşlarından biri transistordur Radyo lambası yerine kullanılan ve çok küçük yapıda olan transistorun lambaya oranla sayısız üstünlükleri vardır.

Transistor, radyoların yapım ve kullanılması bakımından büyük ölçüde ucuzluk, ekonomik kolaylıklar sağlamıştır. Öyle ki,küçük güçlü bir pil bile bir radyonun uzun süre çalışması için yeterli olmaktadır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …