Tezek Nedir

Tezek Nedir

Tezek, yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısıdır Genelde büyükbaş hayvanların dışkısı henüz sıcakken, yani hayvan dışkıyı bırakır bırakmaz kolay tutuşsun diye içine biraz ot, saman karıştırılarak iki el kullanılarak hamur açar gibi düzleştirilip yuvarlaklaştırılır ve daha sonra kuruyunca kolayca kaldırılabilsin diye düz bir zemine çoğunlukla da bina duvarlarına yapıştırılırlar

Büyük baş ve küçükbaş hayvanlarının mayıslarıHayvan gübresi kurutularak yakıt olarak kullanılan bir çeşit katı yakıttır. Çeşit olarak ikiye ayrılır

Büyükbaş hayvan mayıslarına ait Tezek Ağırda hayvanların altından çıkan mayısın tezgelelerle veya sepetle serilecek alana götürülüp dökülür.Bu dökme işlemi yaklaşık 15 veya 20 cm kalınlığına gelene kadar serili bir şekilde kurutulmaya bırakılır. Kurutma süresi bittikten sonra bel küreği ile kare veya dörtgen şeklin de kalıplara ayrılır ve art sıra halinde dizilir. Bu kurutma işlemin 1.nci aşamasıdır. Daha sonra kuruyan Tezekler, ikinci ve son aşaması olan büyük yığınlar haline getirilir. Bu işlemde Art sıra halinde yapılır. Kurutulan bu Tezekler, kışa hazırlık yapmak üzere kalak denilen depolama işlemine tabii tutulur. Bu Tezek türünün ısı kalorisi, Küçükbaş hayvanların mayıslarından yapılan Tezeklerin ısı kalorisinden düşüktür.

Küçükbaş hayvan mayıslarına ait Tezek Bu Tezek, diğer Tezek türünden işlem olarak farklı işlemle işlenir. Küçükbaş hayvanlar akşamları komhayvan barınağı a alınırken altına hayvan gübresi serilir. Hayvanların altı kuru olmak üzere içeriye alınır. Bu işlem belli bir süre devam eder. Daha sonra komda hayvan barınağında bu birikimin kalınlığı 15 veya 20 cm e gelince, diğer Tezek türünden yapılan kesme işlemi gibi işlem yapılır

Fakat bunlar direk yığın halindeResimde görüldüğü gibi yığılır ve kurutmaya bırakılır. Bu kurutma işlemi uzundur. Kurutulan Tezekler diğer Tezeklerle birlikte kışın kullanılmak üzere kalak yapılır. Yalnız bu Tezeğin ısı kalorisi çok yüksektir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …