Tasvir Nedir

Tasvir Nedir

Tasvir Nedir? Tasvir Ne Demek? Tasvir Nedir Kısaca? Tasvir Ne Demektir? Tasvir Hakkında Bilgi?

Tasvir Nedir, Tasvir, Edebiyatta, eşyanın canlı ve hareketli olarak karakteristik görünüşlerini sayıp dökmeye verilen isim Tasvirlerde başarı, gözlem ile iyi bir görüş noktası seçmeye bağlıdır tasvir, arapça bir kelime olup, herhangi bir varlığın rengini, kokusunu, tadını, görünüşünü, özelliklerini anlatma ve canlandırma bir anlamda yazıyla resmetme demektir. çevremizde bulunan hemen her şeyi, her olayı tasvir yoluyla anlatmak mümkündür

tasvir başlı başına bir edebî tür olmadığı halde roman ve hikaye gibi eserlerde olayların, varlıkların, mekanın anlatımında vazgeçilmez bir yoldur. tasvirin başarısı yazanın iyi gözlem yapmasına, duyulardan olabildiğince yararlanmasına, kendinden bir şeyler katmasına ve plânlı olmasına bağlıdır. eşyayı veya manzarayı sadece dış görünüşüyle, bir sıraya koymadan uzun uzadıya, gelişigüzel anlatmak okuyucuyu sıkar, bıktırır

tasvir edilenler karşısında duyulan hislerin anlatıma dahil edilmesi, tasvire, canlılık katar, ruh verir. dış dünyayı beş duyusuyla algılayan yazar, tasvir ederken duyularından yararlanır, benzetmeler yapar, kendi hislerini, öznel değerlendirmelerini de tasvire katar ama bunda aşırılığa gitmez. yazıyı dağınıklıktan kurtarmak ve okuyucunun anlatılan yeri veya nesneyi zihninde daha kolay canlandırmasını sağlamak için, konunun özelliğine göre, anlatılanı yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, uzaktan yakına, yakından uzağa, soldan sağa, genelden özele, özelden genele, dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya, büyükten küçüğe… gibi bir sıraya koymak gereklidir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …