Tarotun Tarihçesi

Tarotun Tarihçesi

Bazı kişilere göre Tarotun kökeni Eski Mısıra dayanmaktadır. Araştırmacı Court de Gebeline göre tarot, bir dizi hiyerogliflerden oluşan, firavunlar çağında yazılmış olan ve Mısırlıların okült bilgilerinin, doktrinlerinin öğretisi olan bir kitaptır

Onun talebesi olan ve daha sonra ismini ters çevirerek Etteilla yapan Alliette, bunun Mısır ilâhı Hermes-Thota ait olduğunu savunmuştur. Eski Mısırda krallık anlamına gelen Taroş kelimesinden, Lâtincede tekerlek anlamına gelen Rota kelimesinden ya da ibranicede kanun anlamına gelen Torah sözcüğünden türemiş olduğu şeklinde çeşitli iddialar vardır.

Bu desteye, 15. yüzyıl Avrupasında Tarocchi adı veriliyordu ve daha sonra Fransızların kullandıkları Tarot sözcüğü benimsendi. Tarotun, kökeni hakkındaki en güçlü iddia ise, bunun Hindistandan Mısıra göç etmiş olan çingeneler tarafından geliştirilmiş ve aslının Sanskritçe olduğu şeklindedir. Çünkü Sanskritçede iskambil destesine Taru adı verilmektedir. Bohemyalılar çingeneler tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan tarot oyununun, eski inisiyasyonun ilk kitabı olduğu da belirtilmektedir.

Tek başına kalmış, tüm dünyadan kendini izole etmiş ve yanında sadece tarot kartları ve kitabı olan ciddî bir okült araştırmacının bunu evrensel bir bilgi elde etmek ve olup bitenleri öğrenmek için rahatlıkla kullanabileceği de bazı araştırmacıların iddiasıdır. Tarotlar hakkında bir eser yazmış olan araştırmacı Giuliano Kremmerz şöyle açıklıyor

Tarotları felsefî noktadan inceleme imkânı olanları bu işe davet ediyorum bu kartlar, kutsal bilimler tarafından formüle edilmiş tüm fikirleri içeren kutsal bir kitap oluşturmaktadır. Tarotların her bir düzenlenişi açılışı, en gizli hakikatleri gözler önüne seren felsefî ve sayısal bir cevaptır.

Court de Gebelinin belirttiğine göre, tarot kartları ile Eski Mısırın ezoterik sembolleri arasında bir bağlantı vardır ve kartlar, hiyeroglifik bir form altında yaradılışın özünü içermektedir. Avrupada Orta Çağ boyunca sürüp giden baskı ortamında, ezoterik bilgilerin gayet iyi kılıflanarak lâyık olanlara aktarılmasında tarot kartları da kullanılmışlardır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …