Tarotun Kullanılışı Nedir

Tarotun Kullanılışı Nedir

Tarot kartlarının kullanılması okültizmle uğraşanlarda belirli bir hassasiyet artışına neden olur. Astroloji de bu sonucu meydana getirebilir. Tarot ile geleceğin görülebilmesinin mekanizması, bazı araştırmacılar tarafından bu kartların sembolik yapısının şuuraltına doğrudan hitap ettiği ve süperşuurdan şuuraltına gelmiş olan bilgilerin serbest bir kanal bulmalarına neden olduğu şeklinde açıklanır

Dolayısıyla tarot sembolleri üzerinde meditasyon çalışmaları yapmanın, su altına akan bu bilgileri su üstüne çıkaracak bir anahtar olduğu ortadadır. Tarot kartları ile yapılan meditasyon çalışmalarının ruhsal yetenekleri geliştirdiği bir gerçektir.

Tarotta başarılı olmanın yolu, imajinasyon yeteneğinin geliştirilmesinden geçer. Bu amaçla yapılacak imajinasyon ve konsantrasyon çalışmaları sezgilerin de artmasına neden olurlar. Durugörü medyomluğu da bu aşamada oluşmaya başlar. Tarot kartlarıyla çalışmak yalnızca bunların anlamlarını ezberlemiş olmakla gerçekleşemez.

Bunun yanı sıra hassasiyeti olan, imajinasyonu, sezgileri, konsantrasyonu kuvvetli ve üstelik durugörü yeteneği ortaya çıkmış bir kişinin bu çalışmadan alacağı sonuçlar çok farklı olacaktır. Bu sayede kartlarla iç içe bir hale girecek ve sembolik anlamların özüne doğru kayabilecektir

Araştırmacılara göre, çok eski bilgileri içeren tarot kartlarının yüksek titreşimli bir enerjisi vardır ve bu enerjiden yararlanabilmek de ancak yukarıdaki şartların yerine getirilmesiyle mümkündür. Ancak yine de üzerinde çalışılan kartların nasıl yapılmış oldukları çok önemlidir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …