Tarık Buğra Hayatı

Tarık Buğra Hayatı? Tarık Buğra Kimdir?

Tarık Buğra Hayatı? 2 eylül 1918 tarihinde akşehir’de doğdu. ilk ve ortaokulu akşehir’de okudu. istanbul lisesi’nin yatılı kısmında okurken bu lisenin yatılı kısmının kapatılması üzerine kaydını konya lisesi’ne aldırdı ve liseyi burada bitirdi. 1936. lise yıllarında tarık nazım müstear ismiyle hikye ve şiirler yazmaya başlayan tarık buğra, istanbul üniversitesi tıp ve hukuk fakültelerinde bir süre okuduktan sonra kaydolduğu edebiyat Fakültesi türk dili edebiyatı bölümü’nün son sınıfında ayrıldı. askerlik hizmetinden sonra şişli terakki lisesi’nde muallim muavini olarak işe başladı.

Tarık Buğra Hayatı

Cumhuriyet gazetesinin açtığı yarışmada oğlumuz adlı öyküsüyle bin liralık büyük ödüle layık görüldüğü ilan edildi. 1948. ancak, tarık buğraya bu para yerine altın bir kalem ödül olarak verildi. aynı yarışmada doğan nadi’nin bölük komutanı birinci ilan edildi ve bu zatın hikayeci olarak adına ikinci bir kez daha rastlanılamadı. yine de bu ödül neticesinde aldığı yoğun iş teklifleriyle basın hayatına atılma konusunda cesareti artan tarık buğra, akşehir’e dönerek nasrettin hoca gazetesi’ni çıkardı 26 temmuz 1949-28 haziran 1952. milliyet gazetesi, vatan, yeni istanbul gazetesi 1952- 1956, yol dergisi 1968 ve tercüman gazetesinde 1970-1976 sanat sayfaları düzenledi, fıkralar yazdı, yazı işleri müdürlüğü yaptı. hisar dergisi ve Türkiye gazetesinde de yazan tarık buğra 26 şubat 1994 tarihinde istanbul’da öldü.

Tarık Buğra Hayatı? Tarık Buğra’nın Eserleri

Denemeleri yarın diye bir şey yoktur, iki uykunun arasında romanları siyah kehribar, küçük ağa, küçük ağa ankara’da, ibiş’in rüyası, Firavun imanı, dönemeçte, gençliğim eyvah, yağmur beklerken, yalnızlar, osmancık…

Bu Çağın Adı

tarık buğranın makalelerinden bir kısmıdır. aydınlarımız, idarecilerimizi ve bütün akıl sahiplerini düşünmeye sevkeden konuları içine almaktadır. Politik şarlatanlıklara karşı gerçekleri ve bağımsız kafayı savunan kısacası şahsiyetli insanlara yakışan bir tavır ve uslûpla millet ve memleket meselelerine bakmayı gündeme getiren bu makalelerin, okuyanlara çok şey ifade edeceği inancındayız.

Dönemeçte

Türkiye’de çok partili döneme geçiş yıllarını anlatır. konuya bir anadolu kasabasından, o çevredeki halkın ve aydınların canlı ilişkileri içerisinde bakar. dönemeç adıyla tv’de dizi filmi yapılmıştır.

Osmancık

Cihan devletini kuran irade şuur ve karakter. tarık buğra, esere ikinci bir başlık tarzında bunları yazmıştır. konu, osmancık’ın yahut kara osmanın osman gazi olarak tarih sahnesine çıkışını ve osmanlı devleti’nin kuruluşunu anlatmaktadır. osmanlı’yı cihan çapında büyük yapan bir devlet ve insan anlayışının ilk tohumlarının roman çerçevesinde ele alınışını okuyacağınız bu eser, tv’de kuruluş adıyle dizi film olarak da defalarca yayınlanmıştır.

Gençligim Eyvah

Tanıtım yazıları türkiye’deki anarşinin otopsisidir. romanda, yalnız boşa giden gençliklerin hikayesini değ il, içine düşürüldüğümüz kaosun çarpıcı grafiğini de bulacaksınız. yıllardan beri türkiye’de bütün görevleri, ödevleri ve sorumlulukları, dolayısı ile de toplum hayatımızı paslandıran kalleş demagojileri sergilemektedir.

Küçük Ağa

Tanıtım yazıları küçük ağa, tarık buğranın, en büyük ve en tanınmış eseridir. kurtuluş savaşı’nın, küçük bir anadolu kasabasından görünüşüdür. konuya ilk D efa resmî olmayan bir gözle, aydın bir türk’ün hür bakışlarıyle ve değerlendirmeyeriyle bakılmıştır. insanımızın ve kültürümüzün tanıdık simalarını ve hususiyetlerini yazarın üstadane zevkle okuyacağınız bu eser, millî mücadele’nin gerçekten millîbir romanıdır.

ibişin Rüyası

Tarık buğra’nın bu eseri, onun dil, üslûp ve teknik özelliklerini en iyi belirten romanlarından birisidir. eser, konu bakımından da tiyatro ve sinemanın ilgisin çekmiş, devlet tiyatroları’nda sahneye başarıyla uygulanmış, trt tarafından da -yazarın söyleyişi ile- akıl almaz şekilde yozlaştırılarak dizi film yapılmıştır. biz, romanı okuyanların, bu tv filmi konusunda yazara hak vereceklerine inanıyoruz.

Firavun imanı

Kurtuluş savaşı’nın kuva-yı milliye ve çerkez ethem dönemlerini anlatan küçük ağa’dan sonra, sakarya savaşı öncelerini ve sonralarını ele aldığı bu eserde, tarık buğra, çıkarcıları, üç kağıtçıları, vurguncuları, satılmışları ve bunlara karşı eşsiz yiğitleri ile, yeni bir devletin kuruluş günlerini anlatmaktadır.

Yarın Diye Birşey Yoktur

Yazarın 1948-49, 1950-52, 1954-64 yılları arasındaki hikayelerini içine alır. bu hikayelerde insanın değişmeyen yanlarını ve eskimeyen bir türkçe ile duyguları ve düşünceleri zenginleştiren bir anlatım bulacaksınız.

Siyah Kehribar

Tarık buğra’nın ilk romanı. rahmetli mümtaz turan bu eser için tarık buğra’nın burada iddiasız görünüşüne rağmen büyük bir tezi, yirminci asrın hüznü dediğimiz hastalığı ele aldığını sanıyorum. günümüzün trajedisi romandaki maceralara bir fon müziği gibi baştan sona refakat ediyor. diyor.

Politika Dışı

Tarık buğra’nın bu kitabı, siyaset dışı yazılarından oluşmaktadır. muhtelif tarihlerde ve değişik yerlerde yayınlanmış yazıları ve yazarla yapılmış bazı Röportajlar kitaba alınmıştır. böylelikle, genel olarak edebiyatımızla ve özellikle yazarımızın edebî kişiliği ve görüşleriyle ilgilenenler için lüzumlu bir derleme meydana getirilmiştir.

Yağmur Beklerken

Cumhuriyet döneminin muhtelif kesitlerini romanlarına Konu yapan yazar, bu eserinde de serbest Fırka dönemini ele alıyor ve aynı dönemde türkiye’deki büyük kuraklıkla siyaset arasında parelellikler kurarak, yine bir anadolu kasabasından, meseleleri ortaya koyuyor.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …