Ana Sayfa / Sağlık Bilgisi / Talasemi Nedir

Talasemi Nedir

Talasemi Nedir

Bu olağan dışı hastalığın iki çe­şidi vardır. Her ikisi de kalıtımsal olarak geçen hemoglobin kusurla­rına dayalıdır. Alfa talasemide he­moglobinin alfaglobal denen kıs­mı yeterli miktarda yapılmaz Beta telasimede beta globin eksiktir Alfa talasemi en büyük sıklık­la Güneydoğu asya kökenli kişiler­de görülür. Betatalasemi, bu has­talığı tanımlayan Amerikan dokto­run adına dayanarak Cooley ane­misi olarak bilindiği gibi akdeniz yöresinde yaygın olduğu için akdeniz anemisi olarak da bilinir. Ta­lasemi adı Yunanca deniz ve kan kelimelerinin köklerinden gelmek­tedir

Her iki taleseminin de genleri resesiftir dolayısıyla hasta olmak için bunları hem an nenizden hem de babanızdan kalı­tım yoluyla almış olmanız gerekir. Eğer sizde sadece bir Gen varsa siz hastalığın portörü taşıyıcısı olur­sunuz fakat belirtiler sizde görül­meyecektir. Her iki ebeveynden kalıtım yoluyla geçtiği zaman tala­semi sıklıkla büyüme yetersizliği büyük dalak ve bazen kalp yeter­sizliğine yol açan şiddetli kronik kansızlık doğurur.

tedavi edilmezse çocukluğun ilk yıllarında ölüm meydana gelir şifa yoktur fakat tedavi hastanın ömrünü 20'li veya 301u yaşlara kadar uzatabilir. Tedavi tekrar tek­rar eritrosit süspansiyonu vermek­tir. Bu hücreler vücudun hayati or­ganlarına aşırı yükleme yapabile­cek olan büyük miktarda demir taşır. Bu etkiyi hafifletmek için de­mir idrarla atılmasını sağlayacak bir ilaç verilebilir hala dememe safhasında olan bir tedavi ise ilik naklidir. genetik danışmanlık size bu hastalığı çocuklarınıza geçirmek­ten kaçınmanız için yardımcı ola­bilir.

talaseminin daha hafif bir şekli olan talasemi minör diğer adıyla talasemi özelliği oldukça yaygın­dır. Bu hastalık demir eksikliği anemisindekine benzeyenkan hücrelerini meydana getirir fakat hiçbir belirti yoktur. Demir tedavisi zararlı olabilir çünkü aşırı demir yüklemesine yol açar. Bu rahatsız­lık kendi başına hiçbir problem ya­ratmaz

Ayrıca kontrol et

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız bilim insanları değişik şekillerde yürüyen (kollarını sallayarak, kolları yanında ve buna …