Solucanlar Nedir

Solucanlar Nedir

Solucanlar Ne Demek? Solucan Ne Demek? Solucanlar Ne Demektir? Solucan Ne Demektir? Solucanlar Nedir Kısaca?

Solucanlar Ne Demek, Solucanlar Dünyada yaklaşık 2000 tür solucan çeşiti bulunmaktadır. Türkiye’de 3,5 m’lik dev solucanlar olduğu gibi, minik bir fener gibi parıldayan 35 cm uzağa kadar keskin alkali püskürterek kendisini koruyabilen solucanlar mevcuttur, fakat en çok karşılaşılan ve bilinen 10 cm’lik adi solucan türü en garip olanlarıdır.(Ayrıca Dünyanın en uzun solucanı 60 m’dir.Çok hücreli hayvanlardan solumlu hayvanların ilk şubesi. Vücutları yumuşak, yassı ya da yuvarlak hayvanlardır. Bir bölümü bütün halinde parçasız bir bölümü parçalı ya da halkadır. Hayvanlarda iki taraflı simetri vardır. Bu şube, vücut yapılarının gelişmelerine göre, üç sınıfa ayrılır.

A – Yassı solucanlar, b – Yuvarlak solucanlar, Halkalı solucanlar. Yassı solucanlar sınıfı içinde çoklukla asalak halde yaşıyan Tremetodlar, (koyunlarda kelebek hastalığı yaparlar), Sestodlar (barsaklarda yaşayan asalaklardır) yer alır. Yuvarlak solucanlar sınıfında bulunanlar da asalak halde yaşarlar ve çoklukla birer barsak solucanı halindedirler. Halkalı solucanlar sınıfı da, vücutları halkalardan yapılmış solucanları içine alır. Çoklukla ıslak ve yumuşak topraklarda sık sık görülen yer solucanları, bu sınıftandırlar.

Halkalı solucanlar

Deniz, tatlı su ve karalarda yaşarlar. Vücut uzun ve segmentlidir. Vücut segmentler septum adı verilen bölmelerle birbirlerinden ayrılmıştır. Baş bölgesine prostomium, posterior uca ise pigidium adı verilir. Prostomium ile pigidium birer segment değildirler. En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Çeşitli organlar her segmentte tekrarlanır.

Protostome grubuna dahillerdir. Gerçek sölom bulunur. Sölomları şizosöl (Schizocoelous) tiptir. Boşaltım organları segmental sıralanmış nefridium’lardır. Vücudun ön ve arka uçlarındaki birkaç segment hariç, her segmentte bir çift nefridium bulunur.

Vücut yüzeyi ince esnek kutikula ile kaplıdır. Bazılarında kitinden kıllar bulunur. İp merdiven sinir sistemi gelişmiştir.

Prostomiumun sırt tarafında iki loplu bir beyin gangliyonu vardır. Duyu organları kimyasal duyu organları ve gözlerden ibarettir. Kapalı dolaşım sistemi bulunur. Annelidler hermafrodit hayvanlardır. Gonadları gayet basit yapılıdır. Rejenerasyon özellikleri çok iyi gelişmiştir. 9 bin türü bulunur. Bir kısmı mikroskobiktir.

Solucanların Genel Özellikleri

 • Az gelişmiş omurgasız hayvanlardır.
  Çoğu tatlı sularda, denizlerde ya da dip çamurlarda yaşarlar.
  Hareketlerini uzunlamasına kasların uzayıp kısalmasıyla sağlarlar.
  Hermafrodittirler. Her solucan hem sperm hem yumurta hücresi üretir.
  Boyları birkaç mm’den 4 metreye kadar uzanır.
  Parazit olan türlerin tutunma organları gelişmiştir.
  Sürekli karanlıkta yaşadıklarından gözleri gelişmemiştir.
  Gelişmişlik düzeylerine göre yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar, halkalı solucanlar şeklinde sıralanır.

Yassı Solucanlar

 • Parazit yaşarlar.
  Vücutları baş, boyun ve gövdeden oluşur.
  Sindirim sistemleri gelişmemiştir.
  İnsan ve omurgalıların barsaklarında yaşarlar ve bu canlılara zarar verirler.
  Örnekler: Karaciğer kelebeği, planarya, tenya

Yuvarlak Solucanlar

 • Nemli toprakta, sulak alanlarda,yosunlar arasında yaşarlar.
  Büyük bir bölümü parazittir.
  Sıcak ülkelerde yaşayan türleri insanın bağırsağına girerek kan emerler, zayıflamaya sebep olurlar ve tehlikelidirler.
  Örnekler: Kancalı kurt, medine kurdu,bağırsak kurdu

Halkalı Solucanlar

 • 9000 türü vardır. Ama en önemlisi Toprak solucanıdır.
  Kapalı dolaşım, deri solunumu, kendini yenileme görülür.
  100 gün suda kalsalar bile yaşarlar.
  % 70 su kaybına kadar dayanabilirler.
  Yağmur yağınca toprak yüzeyine çıkarlar, bunun nedeni toprakta hava boşlularının suyla dolmasıdır.
  Örnekler: Toprak solucanı ,Sülük

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …