Solak Nedir

Solak Nedir

insanların, hangi elini kullanacağı beyin tarafından gönderilen komutlarla belirlenir. insan beyni temel olarak iki bölümden oluşmaktadır ve ellerin işlevselliği de bu bölümlerin yolladığı komutlar sayesinde ortaya çıkar. insan beyni anatomik ve fonksiyonel olarak simetrik değildir ve bölümlerin üstlendiği özellikler görevler farklıdır. Beynin her iki bölümü de birbiriyle etkileşim halindedir fakat genellikle bölümlerden biri diğerine göre daha baskın olarak kullanılmaktadır. Sağ elini kullanan kişiler beynin sol tarafını, sol elini kullanan kişiler ise beynin sağ tarafını baskın olarak kullanmaktadır

Beynin her iki bölümü de farklı işlevler üstlenmektedir sağ taraf üç boyutlu zeka, yaratıcılık, müzik, sezgi, görsel hafıza gibi işlevleri üstlenirken, beynin sol tarafı konuşma, analitik zeka, mantıklı düşünme gibi yetkilere sahiptir.

Tıbbın ve teknolojinin bu denli ilerlemişliğine rağmen, insanların solak, olmalarının nedenleri hala tam olarak keşfedilememiştir. Günümüzde bile cevabı net olarak verilemeyen bu soruya, bilim adamları da farklı şekillerde yaklaşmış ve ortaya birbirinden değişik teoriler çıkmıştır

ilkçağlarda, insanlar kalkanlarını sol elle, mızrak kılıç gibi saldırı aletlerini de sağ elle tutmuşlardır. Bunun nedeni kalbin, vücudun sol tarafında bulunmasıdır, böylece kalkan kalbi korurken, mızrakla da avlarını avlayabileceklerdir. Sol elin sağ ele göre hareketsiz kalması insanların çok büyük bir kısmının sağ elinin daha fazla gelişmesine neden olmuştur.

Anneler, kendi kalp atışlarını bebeklerine hissettirebilmek ve bebeklerinin rahat uyumaları için bebeklerini sol ellerinde tutmuş ve bir yandan da sağ elleriyle çeşitli işler yapmışlardır. Bu da sağ elin sol ele göre daha az hareket kabiliyeti kazanmasına neden olmuştur.

Bebekler, doğdukları zaman ne solak ne de sağlaktırlar, çevrelerinde bulunan objelerin konumları, onların hangi ellerinin diğerine göre üstün olacağını belirlemektedir.

Solaklık genetiktir, dna yapısına göre aileden gelmektedir. Her solağın ailesinde iki kuşağa kadar bir solak daha bulunmaktadır.

Doğum öncesinde erkeklik hormonunun fazla salgılanması ve veya doğum öncesinde beynin yeteri kadar oksijen alamaması, doğan çocuğun solak olmasına neden olmaktadır.

Kültürel baskılar olmasaydı, dünyadaki insanların yarısı sağ diğer yarısı ise sol elini kullanacaktı Bütün bu teorilerin yanısıra Londra üniversitesi profesörlerinden Chris McManusun yaptığı araştırmalara göre 20. yüzyılın başlarına kadar yoğun baskılara uğrayan solakların sayılarında bir artış gözlenmektedir. McManus solak kişilerin sayısındaki bu artışı, gelişen toplumlardaki batıl inançların etkisini yitirmesine bağlamaktadır. McManus geç doğum yapan kadınların40 yaş ve üstü çocuklarında solaklık, oranının da fazla olduğunu belirtmektedir.

Solaklık, bireyin sol elini, sağ eline göre gündelik işlerde daha baskın olarak kullanmasıdır. Sol el ile yazı yazmak ve yemek yemek, solaklığın en çok göze çarpan örnekleridir.

ilk çağlarda ise solak insanlara zulüm edilmiştir zaten sağ anlamına gelen ingilizce right kelimesi doğru anlamına gelmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …