Skleroz Nedir

Skleroz Nedir? Skleroz Neden Olur?

Skleroz Nedir? Skleroz, vücudun bir organının, ana dokusunun büyümesi sonucu sertleşmesine denir.Lateral skleroz veya Charcot hastalığı merkez sinir sisteminin önemli bir hastalığıdır. Beyin ve omurilik sinir dokusunun sertleşmesinin sonucu merkez sinir sisteminde körelme baş gösterir.Hemen hemen daima sinsice başlayan olgulardan sonra (örneğin parmaklarda karıncalaşma, elin ve parmakların gerekli hareketleri yapmalarında ortaya çıkan güçlükler ve benzeri olgular) hastalığın belirli bir devresinde, elin, ön kolun ve kolun çeşitli kaslarının hareket yeteneğinin azaldığı görülür. Söz konusu kaslar çeşitli hareketleri yaparken çabucak yorulmaya başlarlar. Bu nedenle bölgesel kaslarda bir felç hali ortaya çıkar.

Skleroz Nedir? Hastalığın başlangıcında, hareket yeteneğindeki aksama, sadece bir kolu (çoğu kez, sağ kolu) etkiler. Sonra öbür kola ve iki bacağa yayılır. Bacaklarda ayrıca kasılma da oluşur. Giderek hastanın yürümesi olanaksızlaşır. Sklerozun nedeni henüz aydınlığa kavuşturulmamıştır. Tedavisi belirtilerin giderilmesini amaçlar. Hastaya bileşiminde fosfor, arsenik, striknin, B1 ve E vitaminleri bulunan ilaçlar verilir.

Multipl Skleroz Nedir

Mültipl skleroz Merkez sinir sisteminin ivegen ve önemli bir hastalığıdır. Çoğu kez, yirmi ile kırk yaş arasında görülür. Daha çok, orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanır. Beynin ve omuriliğin çeşitli yerlerinin ak maddesinde yozlaşma kökenli birçok odak oluşur. Hastalığın başlangıcında yumuşak bir nitelikte olan bu odaklar, giderek sertleşirler (skleroz). Sertleşmeye, tahrip olan sinir dokusunun yerini alan bağdokunun hücrelerinin çoğalması yol açar. Hastalığın nedeni bilinmemektedir.

Skleroz

Hastalığın belirtileri yozlaşma merkezlerinin sinir sistemindeki yerleşme yerine göre değişir. Eri çok görülen belirtiler, hareket bozuklukları (ellerde titreme, kol ve ayaklarda kasılma kökenli inme); duyarlık bozuklukları (parestezi); görme bozuklukları (görmenin azalması); konuşma bozuklukları (dil kaslarının hareket gücünün azalması sonucu); ruhsal bozukluklar (aşırı heyecan, bellek zayıflaması, dikkat etme zorluğu, düşünme zorluğu) dır.

Mültipl sklerozun gelişmesi çok düzensizdir. Zaman zaman hastanın durumu beklenmedik bir şekilde düzelir. Fakat hastalık tüm olarak ele alındığında, kötüye doğru genel gidişin yavaş yavaş fazlalaştığı görülür. İyileşme kural dışı bir durumdur. Mültipl skleroza karşı fiziksel tedavi ve ilaç tedavisi (Röntgen tedavisi, özellikle ultraviyole ışınlarla yapılan ışın tedavisi, markoniterapi, iyot tedavisi, vb.) uygulanmakla birlikte, kesin iyileşme sağlanamaz.

Akciğer sklerozu, akciğer dokusunun sertleşmesi biçiminde belirir. Akciğerin yangılanması ya da zedelenmesi sonunda bağdokusu hücrelerinin olağan dışı çoğalması bu sertleşmeye yol açar. Akciğer sklerozu, verem frengi vb. kökenli olabilir. Verem kökenli akciğer sklerozu, veremin iyileşmesinin sonucudur.

Multiple Skleroz Belirtileri Nelerdir

MS öngörülemez bir hastalıktır. Belirtileri herhangi bir zamanda veya sırada rastgele ortaya çıkabilir. Bunlar birkaç saat, birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Bazı semptomların net bir başlangıcı olmayabilir veya semptomlar kalıcı olabilir. Yorgunluk gibi pek çok Multiple skleroz belirtileri başkaları tarafından fark edilmez.

Bunların neye benzediğini ve sizi nasıl etkilediğini anlatmaya veya açıklamaya çalışmaksinir bozucu olabilir. MS’e alıştıkça, mevcut belirtileri daha kötü yapan veya eski semptomların yeniden ortaya çıkmasına neden olan belirli tetikleyiciler olduğunu fark edebilirsiniz (sıcak ve gayret sarf etmek en yaygın nedenlerdir).

Sizi nelerin etkilediğini belirledikten sonra, mümkünse bu tetikleyicilerden uzak durmaya çalışın. Bu dış faktörler semptomlarınızı geçici olarak kötüleştirirse paniğe kapılmayın; bu, nüksetme dönemi ile aynı şey değildir ve uzun vadede MS’inizi etkilemez.

Buradaki yaygın semptomlar listesi yalnızca bilgilendirme amaçlı verilmiştir ve Multiple skleroz hastalarının yaşadıkları semptomların kapsamlı bir listesi değildir. Ayrıca bu semptomların tümünü yaşama olasılığınız düşüktür. Pek çok kişi bunların yalnızca birkaçını yaşar.

Multipl Skleroz Tanısı Nasıl Konur

Multipl sklerozun tek bir tanısal gereci yoktur. Genellikle hastanın öyküsü (nörolojik geçmişi), nörolojik muayene bulguları, kranyal (beyin) ve spinal (omurilik) MR bulguları, bazı durumlarda beyin-omurilik sıvısı bulguları (belden su alarak) ve bazı durumlarda elektrofizyolojik bazı testlerle tanı konur. Çok nadiren diğer tanı olasılıklarını dışlamak için biyopsi yapılması gerekebilir.

Multipl Skleroz Nasıl Tedavi Edilir

Bugün için multipl sklerozun henüz kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, atakla ortaya çıkan nörolojik bulguların giderilmesi, atakların önlenmesi, kalıcı nörolojik bulguların ve özürlülüğün önlenmesi mümkündür.

Atakların Tedavisi Aasıl Yapılır

Ataklarla ortaya çıkan nörolojik bulguların giderilmesinde başlıca kullanılan ajan steroid (kortizon) tedavisidir. Çok farklı uygulama yolları ile verilebilirse de en sık uygulama biçimi damardan yüksek doz ardışık veya aralıklı (Pulse) uygulamadır. Çoğu zaman steroid tedavisi ile tam veya tama çok yakın oranda düzelme gözlenir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …