Sivas Kangal Köpeği

Sivas Kangal Köpeği

Sivas Kangal Köpeği? Sivas Kangal Köpeği Hakkında? Sivas Kangal? Sivas Kangalı?

Aslında Kangal Köpeğinin tarihi geçmişi hakkında kesin veriler yoktur. Yalnız ortada dolaşan birkaç rivayet vardır Asurlular ve Babiller zamanında türemiştir Hint mihracesi Osmanlı padişahına hediye olarak getirmiştir 17.Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif edilen köpek kangaldır ve Osmanlı imparatorluğu kurucuları bu köpeği beraberlerinde Anadolu’ya getirmişlerdir (Osmanlı imparatorluğu dönemi arşivlerinde, Kangal köpeklerinden bahsedilmekte)

Son olarak 11 Temmuz 2003′te düzenlenen I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nun sonuç bildirisinde, Büyük Türk Göçleri sırasında Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpek ırkı olduğu” kabul edilmiştir.

Kırsal kesimde yaşayanlar için köpekler ne kadar önemlidir bilirsiniz. Geçmişte bu köpekler daha çok hayati önem taşımakta idi.

Kökeni ne olursa olsun, Kangalların bugüne kadar bozulmadan gelebilmesinin altında yatan sebep özel hayvanlar olmalarıdır … Ne mutlu ki bu güzel ve özel hayvanlara sahip çıkıp bugünlere getirebilmişiz .

KANGAL ÇOBAN KÖPEĞiNiN ÖZELLiKLERi

Dünyada emsali görülmemiş bir köpek türü olan Kangal Çoban köpekleri, Türkiye’de ve yabancı devletlerde haklı bir üne sahiptir. Özellikle ingiltere ve Amerika’da bu köpekleri sevenler tarafından dernekler kurulmuş, yarışmalar yapılmıştır. Ne acıdır ki yabancı devletlerin göstermiş oldukları ilgiyi, bizler maalesef son on-on beş yıldır göstermekteyiz.

Kangal Çoban Köpekleri çok cesur, gayet hızlı ve çeviktirler. Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis, kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan Kangal köpekleri çok zeki, ön sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar. Sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğer,sahibinin gözlerine mahsun mahsun bakarak af edilmesini bekler.

Hislerini yalnız hal, hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler. Kangal Çoban Köpekleri görevlerine çok sadıktırlar Şöyle ki dağda sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başından günlerce aç ve susuz bekledikleri Kangal çiftçileri tarafından anlatılmaktadır. Kangal Çoban Köpeğine sahip çiftçilerin en büyük gurur kaynağı köpeklerinin kurt boğmalarıdır.

Kurt boğan köpeğe sahip olmak onlar için bir ayrıcalık ve övünç kaynağıdır. Yüzyılların ihmaline rağmen ne ırk vasıflarından ne de yüksek ruh yapısından en ufak bir taviz vermemiştir. Kan asaletine çok bağlıdır. Doğuda serbest iken bile başka bir karnivorla çiftleşmesi mümkün değildir. 1975 yılında askeri amaçla eğitime alınmış ve asırlardır bu yönde eğitim gören köpek türlerinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlamıştır.

iyi bir köpekte şu özellikler olmalıdır

Zeka

Orta-yüksek düzeyde

Güvenirlilik

Sürü hayvanına ve sahiplerine zarar vermemelidir.

Dikkatlilik

Görevine karşı ilgi ve dikkati bulunmalıdır.

Koruyuculuk

Yabancıya karşı reaksiyoner (havlama-saldırı) olmalıdır.

Güç

Olası düşmanı durduracak (kurt-hırsız) güçte olmalıdır.

Hız

Olası düşmanı kovalayıp yakalayacak hızda olmalıdır.

Cesaret

En önemli özellik olarak cesareti söyleyebiliriz.

Çünkü

Cesareti olmayan bir köpek diğer 6 özelliğe sahip olsa da etkili olamaz. Tüm bu özelliklerin hepsini en yüksek düzeyde Kangal köpeklerinde bulmamız mümkündür. işte bu özelliklerinden dolayı Kangal köpekleri dünya köpekleri arasında hak ettiği değeri ve birinciliğini her zaman koruyacaktır. Böyle bir köpek ırkına sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …