Sinir Hastalıkları

Sinir Hastalıkları

Sinir hastalıkları sinir sistemini meydana getirenbeyin, beyincik,omurilik,kafa sinirleri ve çevre sinirlerini tutan bozukluklardan dolayı ortaya çıkan hastalıklar. Sinir sistemi insan vücûdunun en karmaşık ve en ince detaylara kadar hizmet götüren bir sistemi olduğundan, buranın hastalıkları birçok diğer sistemi de ilgilendirir.Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp koludur. Sinir hastalıkları organik (marazi, hasara bağlı) olabildiği gibi, sinir sisteminin belli bir kısmındaki görev yapabilirliğin azalmasına bağlı, yani fonksiyonel de olabilir.

Fonksiyonel denilen hastalıklarda yapıyla ilgili bir hasar veya eksiklik yoktur. Merkezî sinir sistemi, periferik sinirler ve otonom sinir sistemi olarak üçe ayrılan sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar, bunlardan birini veya birden fazlasını ilgilendiriyor olabilir. Nöronlar, yani sinir hücreleri dış etkilere karşı son derece hassastırlar. Bu hücrelerin ölmesi halinde yerine yenileri gelmez. Başka bir tabirle, sinir sisteminde tamir ve yeniden oluşum (reparasyon ve rejenérasyon) mümkün değildir. Yalnızca periferik (çevre) sinirlerde bir kendini yenileme vardır ki, bu da son derece yavaştır.

Sinir sisteminin hastalıkları, son derece çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilir. Doğuştan olanlar, travmalardan, iltihaplardan, zehirlenmelerden olanlar bunlardan sadece birkaçıdır. Fonksiyonel hastalıklar ise herhangi bir bozukluk olmaksızın ortaya çıkan durumlardır ki, vücudun herhangi bir bölümünü tutabilirler. Aşağıda sinir sistemiyle ilgili hastalıkların en önemli sebepleri ve bunların örnekleri verilmiştir.

infeksiyonlar Menenjit, beyin absesi, ensefalit gibi.

Damar hastalıkları Tıkanmaya bağlı felçler, beyin kanamaları.

Tümörler Olduğu bölgeye göre görev aksaklığı, felçler, hafıza ve idrak kusurları.

Travma Beyin kanamaları, sinir kopmaları, zedelenmeler.

Gelişme bozuklukları Mongolizm türü geri zekalılık, omurilik gelişme bozukluğu (spina bifida).

Metabolik hastalıklar
Hormon bozuklukları, kan hastalıkları, karaciğer hastalıkları, metal metabolizması bozuklukları da, sinir sisteminde bozukluklara sebep olabilmektedir.

Myelin kılıfı (sinirleri saran kılıf) hastalıkları Multipl skleroz bunlara en önemli örnektir.

Paroksismal (arada bir gelen bozukluklar)
Migren, histamin baş ağrısı, epilepsi (sara), meniere hastalığı (tekrarlayıcı başdönmeleri) bunlardandır.

Zehirlere bağlı hastalıklar
Bakteri zehirlerine bağlı (tetanoz), metal zehirlerine bağlı (arsenik), organik bileşiklere bağlı ziherlenmeler (alkol, karbonmonoksit) en önemlileridir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …