Senet Nedir

Senet Nedir? Senet Türleri Nedir? Senet Özellikleri Nedir?

Senet Nedir? Senette bir borçlu bir de alacaklı bulunur. Senet için herhangi bir kişi gerekmez yanında , iki kişi kendi aralarında seneti imzalamak suretiyle düzenleyebilmektedirler. Borçlunun adı,soyadı,adresi ve bu senetle ilgili tutar yazıyla ve rakamla yazılmak suretiyle düzenlenir. Daha sonra keşide tarihi atılır.

Senet Nedir? Şayet gerekirse senet üzerinde hangi mahkemenin yetkili olduğu konusu belirtililmek suretiyle senet düzenlenir. Bir seneti düzenlemek için üçüncü bir şahısa gerek duyulmaz, iki kişi yeterlidir. Eğer senet firma adına düzenlenmişse senetin üzerinde kaşe ve şirket yetkilisinin imzası bulunmalıdır.

Her kağıt senet hükmünü taşımaz. Senet kanunca kıymetli evrak olarak belirtilmektedir. Bu yüzden her belge bir senet hükmü taşımadığından dolayı. Bu özelliklere ihtiva eden özel kanunca belirtilmiş şekillerde olan basılı kağıtlar bono hükmündedir. Bunların üzerinde vade tarihi, düzenleme tarihi, borçlunun ismi, alacaklının ismi gibi bilgiler yazılır. Özel basımlı bir kağıttır.Senet borçlu tarafından düzenlenerek alacaklıya verilen ve belli bir tarihte belli bir tutarı ödeyeceğini taahhüt eden belgedir.

Senet Türleri Nelerdir

Senetler Türk Ticaret Kanununca düzenlenen kambiyo senetleri ( poliçe , çek , bono ) ve menkul kıymetler adı altında düzenlenen senetler vardır. Menkul kıymetler adı altında düzenlenen senetlerde bir kağıt ortamına ihtiyaç duyulmaz. Bunlar bir disket bir cd ile kayıt altına alınabilirler.

Senet

Bunlar daha ziyade taşınmaz bir malın menkul kıymet haline getirilmiş senetleridir. Bunlara örnek olarak hisse senetleri, kar-zarar ortaklığı senetleri , oydan yoksun hisse senetleri , emtia senedi gibi değişik isimler alabilirler. Fakat bunlar bono , çek, poliçe gibi bir kağıt üzerinde düzenlenmezler. Bunlar bir hakkın karşılığı olan senetlerdir. Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen kambiyo senetleri borç ve alacak ilişkilerini belirlemek için kullanılır.

Senet Nasıl Doldurulur

Ya şahışlar tarafından yada ticari ünvana sahip şirketler tarafından düzenlenebilirler. Resimde gözüktüğü gibi eğer iki kişi arasında senet düzenlenecek ise senetin alt tarafında borçlunun adının soyadının adresinin ve tc kimlik bilgilerinin yer aldı bölüm mevcuttur. Şayet istenirse kefille ilgili yine alt bölümde borçlunun hemen altında yer alan bir kefil bölümü vardır.

Borçlu sağ taraftaki bölüme iki imza atar, kefil var ise o da iki imza atar. Şayet borçlu borcunu ödemediği taktirde kefil bu borçtan sorumlu olur. Senetin üst kısımında vade tarihi bulunur. Yan tarafında senetin meblağsını belirten rakamla yazılan bölüm tl ve kuruş olarak vardır. Ayrıca senete en sağ üst bölüme yazmak koşuluyla bir numara da verilebilir.

Senette senetin ödenecek olan tarihi ve senet kimin adına düzenlenmiş ise onun ismi yazılır. Eğer şahıs ise şahsın adı soyadı, eğer bir şirket ise şirketin ticari ünvanı yazılır. Daha sonra bunların altında senet karşılığında mağlen yazmak suretiyle bu senetin karşılığı bütün malvarlığı ile de sorumlu olduğu belirtilebilir.

Bir de senetin ödenmemesi durumda hangi mahkelemerin selayette olduğuna dair bulunan bölüme de şehrin ismi yazılır. Yukarıda senet üzerinde rakamla belirtilmiş olan borç miktarı yine senetin ortasında yazıyla yazılmak suretiyle teyit edilir. Eğer Rakam ve yazı farklı ise yazı geçerlidir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …