Savcı Nedir

Savcı Nedir

Savcı Ne Demektir? Savcı Nedir Kısaca? Savcı Hakkında? Savcı Ne Demek? Savcı Nedir? Savcı Hakkında Kısaca Bilgi?

savcı Ne Demek, savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan, yargı erki içinde yer alan ve 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununa tabi olan devlet görevlisidir

savcıların sorumluluğu ülkelere göre değişiklikler göstermekle birlikte, çoğu ülkede polis soruşturmasından temyiz aşamasına kadar olan yargılama sürecini kapsar. Ayrıca birçok ülkede hukuk davalarında devleti savcılar, temsil eder Savcılığın tarihteki ilk örneklerine Roma hukukunda rastlanmakla birlikte, çağdaş savcılık kurumunun biçimlenmesi yargısal suçlama ve karar verme işlevlerinin birbirinden ayrıldığı 18. yüzyıla rastlar

ayrıca devletin kolluk kuvvetlerinin de zabıta, Polis vs. emir – komuta savcılık kurumu, Osmanlı Devletinde ilk kez 1879 da Mehakimi Nizamiye Teşkilatı Kanunuyla oluşturuldu. Cumhuriyet dönemindeki yasal düzenlemelerde savcıların, yetki ve görevleri yeniden belirlendi.

Türkiyede savcı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak, hakimliksavcılık, için yapılan yazılı sınavda ve ardından mülakatta başarılı olmak ve stajı tamamlamak gereklidir. Stajını bitiren adaylar kurayla hakim ya da savcı olarak atanır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …