Sancak Nedir

Sancak Nedir

Askeri bir topluluğun başında gezdirdiği, yazı işlemeli ve kenarları saçaklı bayrak Osmanlılarda çeşitli renklerde sancaklar kullanılmıştır. Bunlar, genel olarak beyaz, kırmızı, yeşil ya da sarı renkte ipekten yapılmıştır. Üzerlerine sırma ile ayetler işlenmiştir. ilk Osmanlı sancağı beyaz dır. Selçuk Sultanının Osman Gaziye gönderdiği bu bağımsızlık sancağı ak sancak adı ile anılır

Osman Bey zamanında Yavuz Sultan Selime kadar kırmızı renkli sancak, savaş sancağı olarak kullanılmıştır. Daha sonraları, yeşil renkli sancaklar, padişahlar tarafından savaş sancakları olarak kullanılmıştır. Osmanlı sultanlarının bu savaş sancaklarından başka, Yeniçeri ocak ve ortalarının da ayrı ayrı sancakları, vardı. Bunlar değişik renklerde yarısı kırmızı, işlemeli olurdu.

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, Türk Ordusunda kullanılan sancaklar değişmiş, çeşitli askeri topluluklara, özellikle alaylara sancak verilmesi yoluna gidilmiştir.

Sancakı şerif Peygamber Muhammet zamanındaki savaşlarda kullanılmış olan ve Emanet-ı Şerife Kutsal Emanetler arasında Topkapı Sarayında saklanan bayrak. islam da ilk sancak Hicretin birinci yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ukab adını taşıyan bu sancak Mısır Kölemen beylerinden biri taralından Yavuz Sultan Selime gönderilmiştir

Sancak eskiyip dağılmaya yüz tutunca üç yeni sancak yapılarak bunlara Ukab dan ikişer üçer parça konmuştur. Padişahlar ve onlar sefere gitmediklerinde sadrazamla birlikte Sancak-ı şerif de sefere götürülürdü. Sancak-ı şerif padişahla birlikte ilk defa 1597 de Eğri seferine götürülmüştür istanbuldaki ayaklanmaları bastırmak için de Sancak-ı şerifin çıkarıldığı zamanlar olmuştur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …