Saffet Arıkan Hayatı

Saffet Arıkan Hayatı? Saffet Arıkan Kimdir?

Saffet Arıkan Hayatı? 1888 de Erzincanda doğdu. Ağustos 1910da Kurmay Okulundan Yüzbaşı olarak mezun oldu. ocak 1911 de Yemen Kumandanlığı Kurmayına atandı. 1913 Ağustosunda istanbula dönerek Genel Karargah Kurmayı 1 inci Şubeye, ardından da Divanı ali askeri Katipliğine verildi. Bu görev üzerinde kalmak koşulu ile nisan 1914te kıtaya çıktı.

Saffet Arıkan Hayatı

Genel savaşta Numune Tümeni Kurmaylığına getirildi. aralık 1914 te 14 üncü Tümen Kurmaylığına verilerek, Çanakkalede kereviz Deresi Muharebelerine katıldı. aralık, 1915 te 6 ncı ordu Kurmayı olarak Bağdata gitti. Nisan 1916 da da 18 inci Kolordu Kurmayında 1inci Şube Müdürü ve Şubat 1917 de Kolordunun Kurmay Başkanı oldu.

Aynı yılın Aralık ayında Binbaşı rütbesine yükseldi ve Genel Karargah 1inci Şube Müdür Yardımcılığına atandı. Daha sonra Bakü Seferine katıldı. Dönüşünde 25inci Kolordu Kurmay Başkanlığına, sadrazam ve Savaş Bakanı izzet Paşanın Başyaverliğine atandı. 29 mart 1920ye kadar 1inci ordu Müfettişliği Kurmayında, 1inci Şube Müdürlüğünde Kurmay Okulu Öğretmenliği ve bu okulun Müdür Yardımcılığında bulundu.

Türk siyaset adamı ve asker. 1888’de Erzincan’da doğdu. Ağustos 1910’da Kurmay Okulundan Yüzbaşı olarak mezun oldu. Ocak 1911’de Yemen Kumandanlığı Kurmayına atandı. 1913 Ağustosunda İstanbul’a dönerek Genel Karargâh Kurmayı 1’inci Şubeye, ardından da Divanı Âli Askerî Katipliğine verildi. Bu görev üzerinde kalmak koşulu ile Nisan 1914’te kıtaya çıktı.
Genel savaşta Numune Tümeni Kurmaylığına getirildi. Aralık 1914’te 14’üncü Tümen Kurmaylığına verilerek, Çanakkale’de Kereviz Deresi Muharebelerine katıldı. Aralık 1915’te 6’ncı Ordu Kurmayı olarak Bağdat’a gitti. Nisan 1916’da da 18’inci Kolordu Kurmayında 1’inci Şube Müdürü ve Şubat 1917’de Kolordunun Kurmay Başkanı oldu.

1 Nisan 1920’de İstanbul’dan Anadolu’ya geçti. 9 temmuz 1920’de Garp Cephesi Kurmay Başkanlığına, 14 Aralık 1920’de Moskova Askerî Ataşeliğine atandı. 14 Mart 1921’de Yarbaylığa yükseldi.

tbmm nin II. Dönem 11.08.1923 – 26.06.1927 seçimlerinde Kocaeliden milletvekili seçildi. III, IV, V, VI, ve VIII. dönemlerde Erzincandan, VII. Dönemde de konyadan milletvekili seçildi. 1925ten 1931e kadar CHP Genel Sekreterliğinde bulundu. 16 haziran 1935ten 28 Aralık 1938 e kadar VII. inönü, I. Ve II. bayar Hükümetlerinde Milli eğitim Bakanlığı 5 Nisan 1940tan 12 kasım 1941 e kadar II. saydam Hükümetinde Milli savunma Bakanlığı yaptı. 1942 den 1944 e kadar Berlin Büyükelçiliğinde bulundu.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …