Saffet Arıkan Hayatı

Saffet Arıkan Hayatı

1888 de Erzincanda doğdu. Ağustos 1910da Kurmay Okulundan Yüzbaşı olarak mezun oldu. Ocak 1911 de Yemen Kumandanlığı Kurmayına atandı. 1913 Ağustosunda istanbula dönerek Genel Karargah Kurmayı 1 inci Şubeye, ardından da Divanı ali Askeri Katipliğine verildi. Bu görev üzerinde kalmak koşulu ile Nisan 1914te kıtaya çıktı

Genel savaşta Numune Tümeni Kurmaylığına getirildi. Aralık 1914 te 14 üncü Tümen Kurmaylığına verilerek, Çanakkalede Kereviz Deresi Muharebelerine katıldı. Aralık, 1915 te 6 ncı Ordu Kurmayı olarak Bağdata gitti. Nisan 1916 da da 18 inci Kolordu Kurmayında 1inci Şube Müdürü ve Şubat 1917 de Kolordunun Kurmay Başkanı oldu

Aynı yılın Aralık ayında Binbaşı rütbesine yükseldi ve Genel Karargah 1inci Şube Müdür Yardımcılığına atandı. Daha sonra Bakü Seferine katıldı. Dönüşünde 25inci Kolordu Kurmay Başkanlığına, Sadrazam ve Savaş Bakanı izzet Paşanın Başyaverliğine atandı. 29 Mart 1920ye kadar 1inci Ordu Müfettişliği Kurmayında, 1inci Şube Müdürlüğünde Kurmay Okulu Öğretmenliği ve bu okulun Müdür Yardımcılığında bulundu.

1 Nisan 1920de istanbuldan Anadoluya geçti. 9 Temmuz 1920 de Garp Cephesi Kurmay Başkanlığına, 14 Aralık 1920de Moskova Askeri Ataşeliğine atandı. 14 Mart 1921de Yarbaylığa yükseldi.

Tbmm nin II. Dönem 11.08.1923 – 26.06.1927 seçimlerinde Kocaeliden milletvekili seçildi. III, IV, V, VI, ve VIII. dönemlerde Erzincandan, VII. Dönemde de Konyadan milletvekili seçildi. 1925ten 1931e kadar CHP Genel Sekreterliğinde bulundu. 16 Haziran 1935ten 28 Aralık 1938 e kadar VII. inönü, I. Ve II. bayar Hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı 5 Nisan 1940tan 12 Kasım 1941 e kadar II. saydam Hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 1942 den 1944 e kadar Berlin Büyükelçiliğinde bulundu

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …