Rüyada Zilzal Suresi Görmek

Rüyada Zilzal Suresi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Zilzal Suresi Görmek Ne Anlama Gelir? rüyada Zilzal süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rızka ve mala sahip olmaya işarettir.

Rüyada Zilzal Suresi Okumak

Belli organizasyonlarda ya da yardım faaliyetlerinde yer almanız bir anlaşmaya ya da para getirebilecek fırsatlara neden olabilir. Rüyada zilzal suresini okumak ihya her zaman örnek bir müslüman olarak hareket etmesinden dolayı başına bela gelmeyeceğine ve allah tarafından korunacağına, sorunlarının ve sıkıntılarının yakın zaman içinde ortadan kalkacağına yorulmaktadır. Rüyada zilzal suresini okumak ferahlayacağına, hafifleyeceğine, zorlukların baş göstereceğine, dertlerin artacağına alamet etmektedir.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zilzal suresini okumak; bir topluluğu Allah’a şirk koşmaktan alıkoyacağınıza…

İbn-i Sîrîn: Biriyle iş yapacağınıza ve bu işte insafı gözeteceğinize…

Kirmanî: Üzerinizdeki hakları sahiplerine ödeyeceğinize işarettir.

İbn-i Sirin’in kavline göre Iza Zülzile Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, Adil ve insaflı olup, hayırlı ameller işler.

Kirmani Demiştir Ki: Zulümle mal kazanır.

Cafer-i Sadık Şöyle Diyor: Onun vasıtasıyle kafir bir topluluk mahvedilir.
Abdulgani diyor ki: Seytan o mevzide fitne çıkarır. rüya sahibinin eline gömülü bir Mal geçer. Hükümdardan korkar.

Nablusi (Rahmetullahi Aleyh)’in Tabiri: Rüyada Zilzal suresini okuduğunu ya da kendisine okunduğunu gören kişiyi şeytan o yerde fitneye düşürür. Bazı tabirciler” rızka ve mala nail olur” demişlerdir. Bazı tabirciler de “o, sultandan korkar “demişlerdir.

Abdülgani Nablusi Diyor Ki: Rüya sahibinin eline gömülü bir mal geçer. Hükümdardan korkar. Kaynak: Rüyada Zilzal Suresi Görmek

Ayrıca kontrol et

Rüyada Deccal Görmek

Rüyada Deccal Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Deccal Görmek Ne Anlama Gelir? rüya sahibi için, menfaat ve çıkar elde etmek için …