Rüyada Yer Görmek

Rüyada Yer Görmek

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, Madde ve cevherine göredir. Mahşer yerine görmek, sırları gezlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe. Korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye işarettir. Bazen güzel ve bekar karıya, nasibi az büyük bir rütbeye, hidayet ve tövbeye işarettir

Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine, ziraatına ve mahsulüne, bolluğuna, kıtlığına, ziraat aletlerine ve ekinciliğe ver arazide muhtaç olarak biten şeylere ve güzel kokan nebatata işarettir. Bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuğa, koca ve karıya, ortağa ve emniyetli miras, ev ve hayvan gibi malik olduğu şeylere yatak, sergi, hali vekeçe gibi üzerine oturduğu şeylere işarettir

Yer, zina edenlerin, zamparaların ve asıkların evlerine ve her çeşit oyunlarına işarettir. Yer, söz gezdirip koçuculuk yapan ve sır gizlemeyen kadına işarettir. Yer, mücadele ve düşmanlığa veya ilim ve güzel ve düzgünsüz söylemeye işarettir. Yer dünyaya, gök de ahir ete işarettir

Bazen yer ve gök, Allah tan başka hiç kimsenin birleştirmeye muvaffak olamayacağı kumalara işarettir, Yerin yanidigini görmek, biç atların, haram ve kötü olan şeylerin asikareyeçikmasi ile tabir edilir. Bazen de yerin yarılması, o yerin iyiliğine, bereketlice bitek olmasına işarettir

Yerin, bulunduğu halden uzun ve geniş olması, hapiste olanın serbest bırakılacağına, hamile kadının doğuracağına ve rızka işarettir. Eğer bir kimse kendisinin bir çöle sahip olduğunu görse fakir veya çocuğu olmayan bir kadınla evlenir. Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızka veya o yerde iyi kötü isler isleyen kimseye işarettir

Bir yere sahip olduğunu gören, bekar ise evlenir ve çocuğu olur yahut birisine ortak olur ya da mali ve sırlılığı ile bir kimseye emniyet meydana getirir veya mirasa nail olur yahut bir ev kiralar veya satın alır. Ya da bir binek satın alır. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve o yerdekinzkini alır. Eğer yer geniş, manzarası güzel olursa rüya sahibinin o yerdeki ameli güzel olur

Eğer yer üzerinde hayvan iaşesi ve çürümüş kemikler vediger pislikler olduğunu görürse, rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötü olur. Yerin sallandığını görmek, hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi ile tabir edilir. Yerin, üzerinde olan şeylerle battığını görmek, Allah aitaattan gaflete işarettir

Eğer yerin bakir, tunç, demir ve tasa döndüğünü görse, bu rüya, bazen rüya sahibinin hanımının zor doğuracağına veyahut o kimse sanatından başka bir sanata geçeceğine, kazancından başka rızka nail olacağına veya bir maden bulacağına işarettir. Yer yanlız kendisine yuttuğunu gören kimsenin rüyam utanmasına ve sebeplerin güçlenmesine, bazen de yolculukta bulunmasinaveya hapsedilmesine ya da deli olmasına işarettir. Sahraya benzeyen ve bilmediği, düz ve geniş bir yerde bulunduğunu görencimse acele olarak yolculuğa çıkar. Bir kimse bir yerde oturduğunu görse o kimsenin o yerde iktidarlı, kuvvetlice nüfuzlu olmasına işarettir

Eliyle veya başka bir şeyle yeri dövdüğünü gören kimse ticaret için yolculu keder. Bir kimse kendisinin kitlik yerden çıkıp bolluk olan yere gittiğini görse, biç attan Sünneti Seniyyeyi geçer. Yolculuğu arzu eden kimse bir yerden çıkıp diğer yere gittiğini görse arzu ettiği yolculuğu tahakkuk eder. Yolculuktaki hali ise rüyada gördüğü yerin ucuzluk, bolluk veya kitlik ve darlığı nispetinde olur, Bu rüyayı gören bir şehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alınır. Bir kimse bir yeri satıp başka bir yere çıktığını görse hasta ise ölür, zenginice fakir olur

Yer üzerinde ayağının kaydığını yahut topraktan elinisilkeledigini gören kimse fakirleşir, eğer hasta ise ölür ve toprağa girer. Yeryüzünde kaybolduğunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadığını görse, dünyayı talebe etmek maksadı ile yolculuğa çıkar ve bu yolculuğunda ölür

Kendisi için yerin yanidigini gören kimsenin ömrü uzun olur, Bir kimse kendisini yerin yuttuğunu fakat yere batmadığını görse uzak bir yolculuk yapar. Bir kimsenin rüyasında yerin sallandığını yahut battiginigörmesi, o yere bir bela erişeceğine yahut o yere çekirge musallatolacagina, ya da dolu düşeceğine yahut kitlik veya şiddetli bir belanın meydana çıkmasına işarettir. Yer görmek, yerin genişliği, büyüklüğü, darligive küçüklüğü nispetince o yere sahip olan kimsenin dünyalığına işarettir. Bilinen bir yeri görmek, bulunduğu şehir ve o şehrin ahali ve sakinlerine işarettir. Yeri kazdığını ve ondan da yediğini gören kimse hile ile mala naklolur. Çünkü kazmak hiledir. Yerin darlığı geçim darlığıdır

Rüyada, yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdidedir. Bir kimse kendisinin yere battığını görse, azaba düşer. Yerin bir tarafının yarılıp yinelere batması ora halkına isabet edecek şiddetli bir hastalığa yahut orada çekirge, dolu, kitlik, pahalılık v.s. gibi meydana çıkacak afet ve belaya işarettir. Bir kimse kendisini, yerin yuttuğunu görse, eğer serli kimse ise onabil azap erişir yahut gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculuk yapar. Rüyada hiçbir çukur olmaksızın yere battığını, derine gittiğini vefatta kendisinin bir daha oradan çıkamayacağım zannettiğini gören kimse, dünyayı istemekle aldanır

Ayrıca kontrol et

Rüyada Çocuk Kaçırmak

Rüyada Çocuk Kaçırmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Çocuk Kaçırmak? hevesini kaçıracak haberler almak veya kişinin neşesine gölge düşürecek durumlar yaşamakla tabir …