Rüyada Yaralanmak Görmek

Rüyada Yaralanmak Görmek

Rüyada bir kimseyi yaralamak veya bir kimse tarafından yaralanmak, yaralanan için keder ve sıkıntı çekmeye, yaralayan için ise, büyük bir günah isleyecek bir durumla karsılaşmaya delalet eder. Rüyada yaralı bir kimseyi görmek veya yaralanmak, evinizde de, işyerinizde de tedirgin ve ruhen sizi üzen olaylarla karsılaşmakta olduğunuzdan çok hassas bir durumda bulunduğunuzu, bu buhrandan kurtulmak için çareler düşündüğünüzü ve sonunda her iki cephede de basarîli zekânızla isi tatlıya bağlayarak huzura kavuştuğunuzu gösterir

Bir başka rivayete göcede Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala işarettir. Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakin olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabadan tarafından istifade edeceği mala işarettir. Sol ayağın yaralanması, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, çocuğu tarafından nail olacağı mala işarettir. Kendisinin yaralandığım, hâlbuki yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır

Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malin eseri o kimsede belli olur. Sol elinin yaralandığını görse o kimsenin Askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar. Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey, mal ve mülkü fazlalaşır ve iki misline çıkar. Bedeninden yaralandığını görenin mali fazlalaşır ve iki misline çıkar. Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur. Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat ziyadeleşir. iki ayaklarından yaralandığını görse onun memleketinde sebatı, devamı ve saltanatı uzun olur

Bir kimseyi rüyada diğer birisi yaralasa, yaralayan kimse diğerine musallat olur ve ona hakki tebliğ etmeye çalışır. Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkâr olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Bir kimse rüyada bir kâfiri yaraladığını ve kan akıttığını görse, o kimse, kendisine düşmanlığı aşikare olan bir kimse Üzerine musallat olur ve ona hak söz söyler

Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında cevap veremeyeceği doğru bir söz söyler. Bıçak veya demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, diğerinin kötülüklerini izhar ve onda asla hayır olmadığına işarettir Bir kimsenin kamında yaralandığını görse, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından kendisine mal isabet eder

Ayrıca kontrol et

Rüyada Dinlenmek

Rüyada Dinlenmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Dinlenmek Ne Anlama Gelir? Fazla miktarda para harcayan kişinin müsrif tavırlarından vazgeçmek zorunda kalacağına …