Rüyada Çamaşır Görmek

Rüyada Çamaşır Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Çamaşır Görmek Ne Anlama Gelir? Güzel şeylere işaret eder. rüyada çamaşırını çıkarıp yeni bir çamaşır giydiğini gören kişi için bir izdivaç gerçekleşecek demektir. Rüyada çamaşırın yıkanması, kişiye görülen bir yoldur. Yeni bir iç çamaşırı satın almak yeni dostluklara ve yeni ilişkilere işaret eder. Rüyada çamaşırı dışarıya astığını gören kişi için bir uzaklık söz konusudur. Çamaşır görmek genel anlamda yeni ve güzel gelişmelere işaret eder. Bazı rüya yorumlarına göre rüyada bir kadın çamaşır yı karsa bu eşi ile münakaşa yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Çamaşır Görmek Ne Manaya Gelir?

Çamaşır görmek, tasarruf yap­manız gerektiğine, pis çamaşır görmek, yüzünüzü kızartacak bir davranışta bulunacağınıza işarettir. Çamaşır görmek, devamlı sev­giye de yorumlanır. Sırttan çamaşır çıkarmak işsiz kalmaya, dola­yısıyla sıkıntıya düşmeye işarettir. Çamaşır yıkamak kötü niyetle­re ve şehvete işarettir. Çamaşırını kesilmiş görmek, büyük bir dü­şünce ve kedere işarettir. Çamaşır dikmek birisinin hükmü altına girileceğine işarettir. Çamaşır satın almak, gizlilik içinde yapılan bir işin başkaları tarafından duyulacağına işarettir Çamaşır satmak yakın bir gelecekte önemli bir hastalığa tutulmaya, fakire çamaşır vermek, önemli miktarda kazanca ve sevince işarettir.

Rüyada Temiz Çamaşır Görmek

Rüyada temiz çamaşır görmek rüya sahibinin yaptığı hayır işlerine, onun iyi niyetlerine, temiz düşüncelerine, etrafıyla iyi geçindiğine ve bu nedenle de etrafındaki kişiler tarafından çok sevildiğine işaret eder. Temiz çamaşır aynı zamanda yenilik ve Sağlık anlamına gelir.

Rüyada Kirli Çamaşır Görmek

Rüyada kirli çamaşır görmek ne iyidir ne de kötüdür, kirli çamaşırlar yapılması gerektiği halde yapılmayan şeylere işaret eder. Aynı zamanda hastalık anlamına gelir.

Rüyada Çamaşır Yıkamak

Rüyada çamaşır yıkamak birkaç şekilde tabir edilir. Bir tabiri münakaşa, tartışma ya da kavga iken bir diğer tabiri de bilinmesi istenmeyen bazı şeylerin herkes tarafından öğrenilecek olmasıdır.

Rüyada Çamaşır Asmak

Rüyada çamaşır asmak güzeldir ve iyi şeylere işaret eder. rüyasında çamaşır astığını gören kişi dertlerinden, sıkıntılarından ve çektiği zorluklardan kurtulacak demektir. Ayrıca hane içinde bir kısmetsizlik ya da şansızlık söz konusuysa onun da ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüyada Çamaşır Satmak

Rüyada çamaşır satmak hayırlı ya da iyi bir şeye işaret etmez bilakis yaşanacak olan hastalıklara işaret eder. Yani rüya sahibi, rüyasında çamaşır sattığını görürse bu onun sağlık sorunları yaşayacağı anlamına gelir.

Ayrıca kontrol et

Rüyada Dilek Görmek

Rüyada Dilek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Dilek Görmek Ne Anlama Gelir? Dilek rüyasını gören kişinin, aile hayatı ve iş hayatı …